close
Demografi Nedir

Demografi ve Demografik Yatırım Nedir?

Demografi basit olarak nüfus bilimi olarak nitelendirilebilir. Dünya içerisinde ya da belirli bir ülke içerisinde yaşayan insanların nüfus yapısını, durumunu ve dinamik yapılarını araştıran ve inceleyen bir bilim dalıdır. Kelime kökeni olarak Yunancaya dayanmaktadır. İnsanların doğumu, ölümü, göçleri ve sosyal hayatları ile ilgili önemli vurguları bu bilim dalı ve alt branşları tarafından araştırılarak analiz edilir.

Demografinin Çalışma Alanları

Demografi doğrudan insanlara yönelik bir bilim dalıdır. Nüfusun yenilenmesine ya da yenilenmemesini ve bunun ile ilgili etken koşulları inceler. Nüfusun doğum, ölüm, evlilik ile olan bağlantısını istatistik biliminin yardımı ile inceler ve bunun ile ilgili tespitler yapar. Ayrıca bölgesel ya da belirli etkenlere bağlı göç hareketlerini doğrudan inceler. Demografi doğrudan dört temel yapıyı inceler: Doğum, ölüm, evlilik ve göç.

Demografinin Yöntemleri

Demografi doğrudan nüfus özelliklerini öğrenmeye çalışan bir bilim dalıdır. Bu sebepten ötürü nüfusun özelliklerini ve değişimlerini kestirmek ve bunun ile ilgili teoriler türetir. Belirli parametreler yardımı ile kavramlar geliştirir. Bu yöntemlere genel olarak nüfus sayımı, nüfus kayıtları ya da demografik araştırmalar içerisinde yer alır.

Demografi Çalışma Örnekleri

Ülkemizde yaşanan en güncel tartışmalardan biri kürtajın sınırlandırılması ve hükümetin doğrudan her ailenin üç çocuğunun olması gerektiğini savunması ve bunun ile ilgili ailelere destek bulunacağını taahhüt etmesi. Ayrıca Fransa’da yaşanan emeklilik reformu da buna farklı bir örnek olabilir.

Bu örneklerden Fransa’da yaşanan emeklilik reformu, uzun süre Avrupa başta olmak üzere Fransa medyasını uzun süre meşgul etmişti. Yaşanan reform ile birlikte, emeklilik yaşı ileri alınmış ve kişilerin emekli olmaları için ödedikleri prim sayısı arttırılmıştı. Bunun ile ilgili bir çok eylem yaşanmıştı.

Demografik Yatırım Nedir?

Demografik yatırım belirli bir bölge de göç oranını engellemek adına; Beslenme, barınma ve eğitim alanları başta olmak üzere hükümet ya da belirli bir güç tarafından yapılan bütün harcamalara verilen genel isimdir. Bunun ile ilgili örnek olarak da ülkelerin şehirlere olan göç oranını azaltmak adına yaptıkları tarım yatırımları verilebilmektedir.

Tags : demografi nedirdemografi örnekleridemografi yatırımdemografik çalışmalarfdemografik yatırımnüfus bilimi
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.