close
Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilen Enerji Kaynakları Hangileridir?

Günümüzde fosil yakıt tüketiminin dünyaya verdiği zarar ve baraj ya da nükleer enerji santrallerinin de dünya için zararlarının bulunması, insan da sonu olmayan ya da yenilenebilen bir enerji kaynağı arama düşüncesi başlattı. Belirli bir kaynak sayesinde, kaynağın dayanma gücü ile eşgüdümlü olarak kendini yenileyebilen enerji kaynaklarının insanlar için kullanımı böylece başladı.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Bilinen yenilenebilir enerji kaynakları: Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, biyokütle enerjisi, jotermal enerji, hidrolik enerji ve hidrojen enerjisidir. Burada bahsedilen yenilebilir enerji kaynaklarının belirli bir kaynağı ya da yakıtı olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Yukarıda sırası ile verdiğim yenilenebilir enerjilerin kaynakları da: Güneş, rüzgar, okyanus ya da denizler, biyolojik artıklar, yer altı suları, nehirler, su ve hidroksitlerdir.

Yenilenebilir enerji kaynakları sonsuz kaynaklar değildir. Bu yüzden de enerji üretimi için kurulacak tesislerin, kurulacak bölgenin coğrafi yapısı, popülasyonu ve dağıtımı için gerekli koşullara müsaitliği düşünülerek araştırmalar yapılarak başlamalıdır. Bu eksende düşünüldüğünde enerjiyi kullanmadan önce, enerjiyi doğru ve verimli kullanmak daha önemlidir. Ülkemiz başta olmak üzere enerji üretimi sağlayan bir çok ülke, enerji üretimi sırasında kullandığının yarısından fazlasını kaybetmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynakları maalesef sonsuz kaynaklar olarak düşünülmemelidir. Güneş enerjisi aralarında kaynak enerjisi en yüksek olanıdır, fakat güneşin de bir sonu olacağı gerçeğini değiştirmez bu durum. Rus yazar Isaac Asimov, 1956 yılında kaleme aldığı kısa hikaye olan “Son Soru” da bu konuda insanın bakış açısını ve gerçekten entropi’nin önüne geçilip geçilemeyeceği incelenmekte. Entropi, genel olarak bir fizik yasasıdır. Ancak açıkladığı değerler ile birlikte, felsefi ve teolojik olarak da kullanılmıştır. Bu yasa en genel tanımı ile her şeyin bir sonu geleceğini ve hiçbir enerji kaynağının süresinin sonsuz olmadığını söyler. Isaac Asimov’un bu kısa hikayesinde de, bütün sorulara yanıt veren ve insan için sonsuz yaşamı bulan bir bilgisayar keşif edilir, ismi Multivac’dır. Bu bilgisayara sorulan bütün sorulara yanıt verilirken, tek bir soru yanıtsız kalır. Bu soru da “Entropi tersine döndürülebilir mi?”.

Tags : doğal enerji kaynakları nedirkendini yenileyen enerji kaynaklarıkendini yenileyen enerji kaynakları nelerdiryenilenebilen enerji kaynaklarıyenilenebilen enerji kaynakları listesiyenilenebilir enerji kaynakları avantajları ve dezavantajlarıyenilenebilir enerji kaynakları elektrik üretimiyenilenebilir enerji kaynakları genel müdürlüğüyenilenebilir enerji kaynakları güneş enerjisiyenilenebilir enerji kaynakları listesiyenilenebilir enerji kaynakları nelerdiryenilenebilir enerji kaynakları slaytyenilenebilir enerji kaynakları türkiyeyenilenebilir enerji kaynakları türkiyede neredeyenilenebilir enerji kaynakları ve kullanım alanlarıyenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynaklarıyenilenemez enerji kaynakları
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.