close
Fransız Devrimini anlatan simgesel resim.

Fransız Devrimi ya da Fransız İhtilali; 1789 yılında Fransa’nın yönetim şekli olan Mutlak Monarşi’nin devrim yapılarak sonlandırılması ve Cumhuriyetin kurulması olayıdır. 

Aydınlanma Çağı ile birlikte başlayan özgürlükçü ve eşitlikçi düşünce yapısı, 18. yüz yıla gelindiğinde daha da yaygın bir hale kavuşmuştu. 17. yüz yıla gelinceye kadar, Reform sağlanmış ve Katolik Kilisesinin sesi oldukça kısılmıştır.

Monarşi ve feodal sistem ile yönetilen ülkelerde, yayılan bu özgürlükçü ve eşitlikçi anlayış ile küçük problemler ortaya çıkmış, fakat bir çok ülke ortaya çıkan bu isyanlar konusunda sert önlemler almıştır. Fransa da ise dönemin kralının yaptığı bir açıklama, devrimin anahtar cümlesi olmuş ve halkları monarşiye karşı bir araya getirmiştir. Tarihe altın harflerle geçen meşhur söz ise; “Ekmek yoksa pasta yesinler”

Devrim Öncesi Fransa

Devrim öncesi Fransa, Amerika kolonileri ve halkın ihtiyaçlarını karşılamak yönünde, diğer ülkeler ile kıyaslandığında döneme göre oldukça güçlü refah yatırımları yapan bir ülkeydi. Ancak Amerika da olan koloni savaşlarının uzaması ve sonucunda kaybetmesi, Fransa’nın ekonomik olarak zor bir döneme girmesine neden oldu.

Halk içerisinde de bu dönem içerisinde yaygınlaşmaya başlayan özgürlükçü ve eşitlikçi düşünce yapısı, Burjuva halkının kendi çıkarlarını ve kalitesini korumak için savaşmasına yol açtı. Fransa Kralı XVI. Louis, feodalitelerini korumak ve onlar ile sürdürdüğü çıkar ilişkisini devam ettirmek için, halkın ihtiyaçlarına karşı gelmeye devam etti.

Sonucunda halk içerisinde eşitsizliklerin artması ve yasama, yürütme ve yargının yanlı bir şekilde çalışması yüzünden, halk meclisi Kral XVI. Louis’e, serbest iç ticaret anlaşması paketini sundu. Ancak bu teklif ret edildi.

Fransız İhtilali (Devrimi) Nedenleri

Devrim öncesinde, Aydınlanma Çağı’nın getirdiği düşünce yapısı, kitaplar ve eğitim organları ile yaygınlaşmaya başlamıştı. Burjuva kesimi ise bu gelişmelerin, onların sahip olduğu maddi ve politik güce karşı bir saldırı olarak nitelendirdiler.

Yedi Yıl Savaşları (İngiltere ve Fransa’nın Amerika Koloni Savaşları), sonucunda kaybeden Fransa, savaşı kaybetmesine karşın özgür bir Amerika için yine de desteklerine devam etti.

Bu gelişmeler ile birlikte, halkın vergilerinin yetmemesi ve sonucunda kurak geçen bir tarım sezonundan sonra, Fransa Kralı bir çok yeni vergi açıkladı. Bu vergileri ödeyemeyen insanlarda doğrudan hapse atılmaya başlandı.

Halk içerisinde yer alan orta kesim, diğer kesimlerin de desteğini alarak 1789 yılında Bastille Hapishanesini ele geçirdiler. Ve artık devrim resmen başlamıştı.

Fransız İhtilali (Devrimi) Sonuçları ve Etkileri

  • *Aydınlanma Çağı ile başlayan Reform; İdeolojilerde ve halkı yönetirken kullanılan mutlak ve yıkılmaz din olgusunu sonlandırmıştı. Fakat, yönetim hakkı tanrıdan geldiği iddia edilen krallıkların sonu, reform çalışmalarından bir asır sonra geldi.
  • *Çoğunluk Demokrasisi, Athina ve Amerika’dan sonra ilk kez Fransa’da kullanılmaya başlandı.
  • * Milliyetçilik ve faşizm yayılarak imparatorlukların ve çok ırklı ya da uluslu ülkelerin yıkılmasına yol açtı.
  • *İnsan hakları bildirisi, yayılarak bütün dünya insanları için ortak bir hak iddianamesine dönüşerek yayıldı. Bunun sonucunda, kölelik ile ilgili ilk çalışmalar yapılmaya başlandı.

Fransa İhtilali Özet

Fransız İhtilali, 1789 yılında başlayarak on beş yıl süren, Fransa’nın Monarşi’den Cumhuriyete geçiş dönemini konu alan devrimin ismidir. Bu devrim bütün dünyaya ilham olarak, farklı halkların belirli bir ülke üzerinde, kendilerine hak iddia etmelerine ve milliyetçilik dalgalarının yayılmasına neden olmuştur.

Fransız İhtilali yıkılmaz zannedilen monarşileri ve krallıkları yıkarak, cumhuriyete dönme yolunda atılan en önemli adımdır.

Tags : fransız devrimifransız devrimi özetfransız devrimi sonuçlarıfransız ihtilali filmlerifransız ihtilali hakkında bilgifransız ihtilali makalesifransız ihtilali nedenlerifransız ihtilali nedenleri ve sonuçlarıfransız ihtilali nedirfransız ihtilali osmanlıyı nasıl etkilemiştirfransız ihtilali özetfransız ihtilali pdffransız ihtilali sonuçlarıfransız ihtilalinin osmanlıya etkileri
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.