close
Türkiyede yaşlılar için eğitim sınıfları

Türkiye’de özel eğitim kurumlarının sayısı her geçen gün artmaktadır. Bölgelere ve şehirlere göre değişen fiyat, eğitim anlayışı ve branşlarıyla şu an Türkiye ekonomisinin en büyük yapı taşlarından birine dönüşmeyi başarmıştır. Türkiye’de dershanelerin ilk kuruluşundan bugüne kadar olan yayılma sürecini mercek altına alacağım.

Türkiye’de Eğitim Satışları

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) “2016 Tek Bakışta Eğitim” raporuna göre, Türkiye, otuz sekiz OECD üyesi ülke arasında otuz beşinci sırada kendine yer bularak beklentilerin oldukça altında kaldı. Bu tür durumlar Türkiye’nin eğitim kurumuna olan güveni oldukça sarsmış gibi gözüküyor.

Eğitim sistemi, ülke içerisinde olan diğer kurumlarla benzer birçok ortak yöne sahiptir. Ancak eğitim kurumu, Türkiye’de olan diğer kurumlara ve devlet organlarına göre oldukça geri kalmış bir durumdadır. Gelenekselleşen eğitim sisteminden ve eğitim kurumuna olan güvensizlikten kaynaklandığı düşünülerek, kapitalleşen bir anlayışa dönüşmeye başlamıştır. Eğitim sisteminin içerisinde yer alan müşteriler (öğrenci grupları ve öğrenci velileri), başarı seviyelerini karşılayabilecek seviyede ve sunulan hizmetlerin kalitesi ile eşit oranda saygınlık kazanırlar. Türkiye’de 1980’lerden itibaren gelişimini gösteren, sosyal, ekonomik ve kültürel değişmeler ile birlikte, eğitim müşterilerinin mevcut beklentileri ve istemleri de değişime uğramıştır. Bunların sonucunda özel eğitim sektöründen olan beklentiler nicelik ve nitelik olarak artmıştır.

Düzenli İstikrarsızlık

Türk eğitim sisteminde sürekli yaşanan değişiklikler ve siyasi değişikliklerin eğitim sistemi üzerinde olan etkileri yüzünden, Türk eğitim sistemi devlet okulları içerisinde sistem eğitim istemlerinde yer alan dünya standartlarını yakalayabilme ölçüsünü önemli ölçüde kaybetmiştir. 2017 yılına gelindiğinde ise, resmi rakamlar ile yaklaşık 100 bin civarında olan resmi ve özel eğitim kurumlarının toplam sayısına rağmen eğitim sistemi tekrar değişikliğe götürülmüştür.

Bu tür değişikliklerin toplum üzerinde yarattığı tedirginlik halini kendi çıkarları doğrultusunda kullanan özel eğitim kurumları, pazarlama çalışmalarında mevcut durum ile ilgili olabilecek en kaliteli hizmet anlayışını verebileceğini taahhüt eder. Eğitim sistemi ile ilgili yaşanan her değişimde özel sektörün biraz daha kazançlı çıkması, devlet okullarına olan güvenin azalmasında bariz bir örnektir.

Türkiye eğitim sistemi için yapılandırılması gereken reform çalışmaları bir türlü gelmemektedir. Sonucunda da eğitim sistemimiz ve nesillerimiz zaman içerisinde geri kalacaklardır.

Tags : dershane türkiyedershaneler neden varmışdershanelerin yayılmasıtürkiyede kaç tane dershane vartürkiyedeki dershanelertürkiyedeki ilk dershane
akol

The author akol

1 Comment

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.