close
Dershane kitaplığı.

Resmi eğitim kurumları son yıllarda sıklıkla sistem değişikliğine gitmiştir. Bu durumdan ötürü, kuruma karşı güvenin hızla azalması kaçınılmaz olmuştur. Talebi karşılamak ve başarılı öğrenciler yetiştirmek misyonuyla ortaya çıkan özel eğitim sistemleri, hızla yükselişe geçmiş ve ekonomide hızla yer edinmiştir. Ancak eğitimin standardı bütün bir ülke için aynı olmak yerine, bölge ve şehre göre değişiklik göstermiştir.

Dershaneler Neden Tercih Edilir?

Türkiye özel dershane sistemi hızlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. Sektörün temelini bir üst öğrenim kurumuna çıkma amacı ile uygulanan sınavlara karşı hazırlık süreci oluştururken, bu sınavların her yıl değişikliğe gidilmesi devlet kurumlarının bu sınavlara öğrenci hazırlamasında olan güveni sarsmıştır. Böylece arz-talep ilişkisi içerisinde özel eğitim sektörünün gelişimi hızlanmış ve gelişmiştir.

Özel dershanelerin illere göre değişen fiyat ve hizmet politikaları bulunmaktadır. Türkiye’de en çok dershanenin bulunduğu il İstanbul’dur. Bu durumun, Türkiye’nin en kalabalık kentinin İstanbul olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Bölgelere Göre Değişen Eğitim Standartları

Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan dershanelerin hizmet anlayışları Türkiye’nin diğer bölgelerine göre daha düşük seviyede kalmıştır. Başlıca sebepleri: Siyasi problemler, nüfusun bölgelere göre azlığı ve iyi eğitmenlerin bu bölgelerde yaşamak istememesinden oluşmaktadır. Bu eşitsizliğin sonucunda illere göre sınav başarı oranında Doğu ve Güney Doğu bölgesi, ülkenin geri kalan ortalamasından daha aşağıda bir seviye göstermiştir.

Tunceli ili bu kıstasın dışarısında yer almaktadır. Sosyo-kültürel olarak ilin neredeyse tamamı bilinçli bir şekilde eğitime ve öğretime önem vererek gelişimlerini sürdürmektedirler. İllere göre başarı oranına bakıldığında Tunceli, nüfusa göre başarı oranında hemen hemen bütün resmi sınavlarda ilk üç il arasında yer almaktadır.

Dershanelerin olumlu ve olumsuz tarafları hakkında daha önce yazılan raporlar doğrultusunda; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesine aykırı olabileceğini ve varlık sahibi ailelerin daha nitelikli bir eğitim alabilmesinin, eşitsizlik ve toplumsal adaletsizliği doğurabileceğini açıklamıştır. Toplum içerisinde zengin ve fakir arasında çok fazla fark olan üçüncü dünya ülkelerinde daha çok gözüken dershane ve özel eğitim kurumlarına gelişmiş ülkelerde rastlamak daha güçtür. En çok gözüktüğü ülkeler Asya kıtasında yer almaktadır.

Yazı önerisi: Türkiye’de Dershanelerin Yayılma Süreci adresinden, Türkiye’de dershanelerin nasıl yayıldığına bakabilirsiniz.

Yazı önerisi: Türkiye’de Değişen Eğitim Sistemi Ve Öğrenim Satışları adresinden, Türkiye’de eğitim satışlarının nedenlerini ve sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Tags : bölgelere göre dershane başarılarıdershane ekşidershane fiyatlarıdershane şart mıdershane veridershane yazısıdershaneler hakkında araştırmadershaneler neden bu kadar çokdershaneler neden pahalıdershaneye gitmekdershaneye gitmek mantıklı mıen başarılı illerhangi bölgede dershanehangi bölgede dershane daha başarılıöğrenimde en başarılı illerşehirlere göre dershane başarılarıTürkiye'de Bölgelere Göre Dershane Kalitesitürkiyede en başarılı dershaneler
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.