close
Tüketim toplumu kurgusal fotoğraf yapısı.

Toplum tarafından, bireylerin uyum sağlaması adına belirsiz neden sonuç ilişkileriyle her daim irtifa kazanan belirli davranış kalıpları, eşyalar, eylemler ve mekanlar bulunmaktadır. Bunların hepsine kısaca toplumsal tüketim öğeleri nitelendirmesini yapmamız mümkündür. Toplumsal tüketim öğeleri içerisinde ispat barındırmaktadır. Süreç içerisinde yer alan bir tüketim öğesini tamamlayan birey, tüketiminin ardından bu öğe hakkında deneyimini çevresi ile paylaşır.

Burada bahsedilen tüketim öğelerinin her birinin aynı değere sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. Değerlere yönelik olarak yaptırım kazanan bu tüketim öğeleri, kendisi ile aynı değere ya da daha fazla değere sahip yeni bir değer irtifaya geçtiğinde önemini yitirir.

Sosyal Medya Üzerinden Tüketim

Son zamanlarda en sık tüketim öğeleri sosyal medya üzerinden yayılmaya başlamıştır. Her dönem değişen bu durumun yayılım şeması, genel olarak en çok insanın erişebileceği ortamda varlığını sürdürür.

Çeşitli sosyal medya platformları aracılığıyla takipçisi yüksek olan bireyler kendi çıkarları doğrultusunda ya da kişisel özelliklerinin yansıtılmasıyla belirli bir ürün, marka, mekan ya da özelliği dışa vurduğunda, takipçileri arasında bu durum çok hızlı bir şekilde yayılır. Bunun birincil nedeni toplumun lüks ya da kalite standardını belirleyen etmenin; bilme ve referans göstermeyle eşgüdümlü çalışması.

Belirli bir durumu tekrar eden takipçi, kendi takipçileri arasında bu durumun zaten bilindiğini bilerek, kendisi de aynı durumu tekrarlayarak aynı kalite ya da özelliğe sahip olduğunu ispatlamaya çalışır.

Psikolojik olarak bireyin kendini çevresine hatırlatmak için de yapabildiği bu eylemlerde, minimal gereç olarak toplumun kabul ettiği paylaşım şemalarının kullanılması, kabul edilme ve onaylanma arzusuyla da çalışır.

Toplum İçerisinde Tüketim

Yukarıda bahsettiğim özellik ya da durumlardan her hangi biri, sadece sosyal medya üzerinden yayılmaz. Moda, televizyon, politika, kültür ve norm da bunda oldukça etkilidir. Sonucunda kişi bunlara uyum sağlayarak ya da karşı gelerek tüketim öğelerini takip etmeye devam edebilir. Tüketim öğeleri denilen olgu mesleki seçimlerimiz, aile seçimlerimiz, cinsel tercihlerimiz, kıyafet seçimlerimiz, arkadaş seçimlerimiz yani kısaca hayatımızın tamamını etkileyen bir olgudur. Bu noktada bunu yönetmeyi ya da yönlendirmeyi başaran kişi ya da kişiler, toplumu yönlendirmeyi başarabilir.

Tags : kitlesel tüketimkitlesel tüketim öğeleritoplumsal davranışlartoplumsal tüketimtoplumsal tüketim anlayışıtoplumsal tüketim öğeleritüketici toplumTüketim öğeleri neledir?tüketim toplumu makale
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.