close
Eski kitap sayfalarının üzerinde bir elektronik kitap.

Modern toplum insanının en büyük felaketi kendi iç buhranından kaynaklanmaktadır. Burada teknolojinin sağladığı imkanlar, insanın hayatını kolaylaştırdığı kadar aslında tekdüzeleştirmiştir. Küreselleşen kapital anlayış, sürekli insana yeni teknolojik ihtiyaçlar çıkartmış ve sonucunda birey kendini toplumsal tüketim anlayışlarını takip ederken bulmuştur.

Teknolojinin İnsan Hayatına Girişi

Teknoloji; ihtiyaçlara yönelik olarak, hayatı kolaylaştırmak için çevresel faktörleri ve mevcut kaynakları yönlendirecek bütün araç ve zihinsel gelişimler için kullanılabilecek genel bir terimdir. Ateş ve tekerleğin keşfinin ardından, bir önceki yapılan ya da mevcut var olan yapının, sürekli üzerine koymaya odaklı bir şekilde günümüze kadar ilerlediği düşünülmektedir. Bu sürece insanın toplumsal bir canlı olarak varlığını sürdürmesi de katkı sağlamıştır. Günümüze kadar da; fizyolojik ihtiyaçlar, tarihsel dönemler ve dönemin toplum yapısına uygun olarak değişimini ve gelişimini sürdürmeye devam etmiştir.

Zorunlu Bir İhtiyaç Olarak Teknoloji

İnsanın fizyolojik gereksinimleri için kolaylık sağlayacak zihinsel gelişmeler ve araçlar üretmesi teknolojinin ilk çıkış noktasıyken, artık değişen ve gelişen toplumsal ihtiyaçlara yönelik olarak insanın uyum sağlaması zorunlu olduğu bir ihtiyaç haline gelmiştir. İnternet, akıllı cep telefonları ve motorlu taşıtlar bütün insanların hayatlarında normal bir seleksiyona sahip olan bir yapıya gelmiştir.

Teknoloji için doğrudan faydalı ya da zararlı demek mümkün değildir. Bunun ile ilgili verilebilecek pozitif örnek: Geçmişe kıyasla birçok insanın ölümü ile sonuçlanan hastalıkların günümüzde kolayca tedavi edilmesi. Negatif örnek olarak da: Savaşlarda kullanılan yüksek teknolojili silahların, sivillere de etki ederek katliama yol açması (Atom bombası).

Altta da yer alan yazıda gözüktüğü üzere, insan zorunlu ihtiyaçlarından (Maslow hiyerarşisi burada referans alınmıştır) ödün vererek sadece toplumsal tüketim alışkanlıklarını takip edeceği bir düzlemde ilerlemeye koyulmuştur.

Normatif ihtiyaç analizi ve modern alışveriş düzlemi.

Teknoloji Olmadan Yaşamak

Teknoloji olmadan yaşamak artık anti-kapitalist yaşam ile eşgüdümlü anılmaktadır. Bunun sonucunda da birey, teknolojinin belirli bir kısmını takip etmek gibi bir durumdan mahrum edilmiştir. Eski bir deyim olan “Ya hepsi, ya hiçbiri” doğrudan insan hayatının merkezine böylece işlenmiştir.

Eğer birey sadece cep telefonu kullanmak isterse, bir telekomünikasyon şirketinden şebeke kiralamak durumundadır. Ya da internet bağlantısı olan bir yerde bulunmalIdır. Telefonunu devletin ya da özel bir şirketin sağladığı elektrik sağlayıcı ile şarj etmelidir. Ve sürekliliği olan bu ihtiyaçları karşılamak adına teknolojinin içerisinde yer almalıdır.

Teknoloji olmadan yaşamak ise çok daha zor bir durumdur. Sosyal bir canlı olarak insanın artık hayatının hemen her anında teknoloji bir şekilde yer etmiştir. Burada dijital teknolojiler çok daha büyük yer etmiştir.

Tags : elektronik teknolojilergerekli teknolojilerilk teknolojiilk teknolojik icatinsan hayatında teknolojikötü teknolojilerteknoloji gerekli midirteknoloji nedirteknolojinin insan hayatında yeriteknolojinin olumlu etkileriteknolojinin yan etkileriteknolojisiz yaşamzorunlu teknolojiler
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.