close
sosyoloji derneği resim.

Ülkemizde 46 üniversite an itibariyle sosyoloji konusunda eğitim vermektedir. Her yıl kademeli olarak artan işsizlik oranlarıyla, devletin şu ana kadar baş etmek için başvurduğu bir eylem söz konusu değil. Aksine her ilde bir üniversite mottosuyla birlikte, daha fazla üniversiteli işsiz kazandırma çabasına girmiş durumdalar. Bu durum tabi ki sadece sosyoloji için geçerli değil. Felsefe ve diğer sosyal bilimlerde fazlasıyla nasibini almış durumda. Ancak Samet Beyaz önderliğinde kurulan Sosyoloji Meslek Mensupları Derneği, bu duruma karşı bir farkındalık uyandırmak adına girişimlerine başladı.

Sosyoloji Mezunları İçin Dernek

Derneğin faaliyet alanı her ilde kurdukları il yöneticileriyle eşgüdümlü olarak ilerleyerek, Türkiye çapında bir hareket haline dönüşebilmek. Mevcut sosyoloji mezunu 60.000 civarında olan bireyin sesini, hem devlet kanadında hem de kamuoyu tarafında duyurabilmeyi amaçlıyorlar. Dernek başkan yardımcısı ve koordinatörü Vildan Yıldız ile yaptığımız görüşmede kendisi bize şunları aktardı:

Değerli arkadaşlarımız, derneğimizin misyonunu ve vizyonunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Derneğimizin öncelikli hedef kitlesi ülkemizde hatırı sayılır bir rakama ulaşmış olan işsiz meslektaşlarımızdır. Ancak, bizler Sosyologlar olarak, içerisinde yaşadığımız toplumumuzun her bireyinin derdini, sorununu kendimize dert edinmeyi asli vazifemiz olarak görmekteyiz. Bir toplum bilimcinin bunun aksini düşünmemesi gerektiği kanaatini taşıyoruz.

Derneğin Kuruluş Amacı

Sevgili arkadaşlarımız, derneğimizin kuruluş amaç ve gayesi öncelikli olarak meslektaşlarımızın, beraberinde ise tüm Ön Lisans ve Lisans programlarında öğrenimine devam eden ya da mezun arkadaşlarımızın da istihdam sorunlarının çözüme kavuşması için ilgili Bakanlıklar düzeyinde çalışmalar yapmaktır. Bu anlamda derneğimizin isminin “Sosyoloji Meslek Mensupları Derneği” olması sizi yanıltmasın. Derneğimizin kurucular kurulunun Sosyoloji Lisans mezunu ya da öğrencisi olması sebebiyle bu ismi uygun gördük. Ancak Dernek tüzüğümüzün faaliyet alanı başlığı altında da belirttiğimiz gibi, amacımız “Ülkemizdeki Üniversitelerin ve Türkiye Yükseköğretim Kurumu tarafından denklik verilen yurt dışındaki Üniversitelerin başta Sosyoloji Bölümleri olmak üzere Yükseköğretim Kurumuna bağlı eğitim öğretim kurumlarının tamamında ve tüm bölümlerinde tahsiline devam eden veya mezun olan bireylerin, mesleki, ekonomik, sosyal, kültürel sorunlarıyla ilgilenmek; anayasal ve demokratik haklarını koruyup geliştirmek; meslektaşlarımız arasında ve yine meslektaşlarımız aracılığıyla birlik, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, toplumsal sorunlara karşı duyarlılığı arttıracak bir donanımın ve uzmanlık alanlarında nitelikli bilgi üretmelerinin olanaklarını sağlamaktır.”

Derneğe Nasıl Üye Olunabilir?

Sosyoloji programı dışında diğer tüm Ön Lisans ve Lisans programlarında öğrenimine devam eden ya da mezun arkadaşlarımız derneğimize üye olma hakkına sahiptir. Böylece ülkemizde eşi ve emsali görülmemiş bir dayanışmanın temellerini sizlerle beraber, elele ve gönül gönüle atacağız. İnandık, inanıyoruz ve inanacağız. Daha detaylı bilgiler dernek tüzüğümüzde mevcuttur. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Derneğin faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi almak ve derneğin Facebook sayfasına girebilirsiniz.

Ayrıca sosyolojimeslekmensuplari@gmail.com adresine mail atarak ya da 0553 633 92 30 numaralı telefonla etkileşim kurarak iletişime geçebilirsiniz.

Tags : sosyolog birliksosyolog derneğisosyolog derneksosyoloji derneksosyoloji derneklerisosyoloji işsizlik derneksosyoloji meslek dernek
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.