close
Sosyal gruplara örnekler.

Sosyal grup, içerisinde yer alan üyelerin belirli bir iletişimle etkileşime geçtiği, ortaklaşa bir amaç ya da çıkarlara sahip olan, belirli gelenek ve kültürü paylaşan insan topluluklarını ifade etmek için kullanılan sosyal terimdir. Bu yazım içerisinde sosyal grupların, birey üzerinde olan etkisine ve bireyin farkında olmadan içerisinde yer aldığı sosyal grupları açıklamaya çalışacağım.

İlk Adım: Aidiyet Duygusu

İnsanın en temel duygularından birisi aidiyettir. Temel olarak aileden başlayan bu aitlik hissiyatı, kişinin gelişimini sürdürdüğü toplumsal yapı ve bireysel özelliklerine göre içerisinde yer alacağı gruplar ve ilişkilerle şekillenir. Yetişkin bir birey en az bir olmak üzere toplumunda ya da çevresinde yer alan grup ya da ilişkilerden birinde yer almaktadır. Coğrafi gruplar, etkinlik grupları, statü grupları, aile grupları, çıkar grupları akla gelen ilk örneklerdir.

Aidiyet duygusunu karşılamak adına birey, kendisini yeri geldiğinde aynı fikre sahip olmayan insanlarla kolektif şekilde hareket ederken bulabilir. İmkanlar dahilinde kişi tecrübeleriyle doğru orantılı olacak şekilde burada statü ya da kimliğine bağlı şekilde rol yapmak zorundadır. Çünkü kişi eğer kendini belirli bir gruba ait hissedemez ise (azınlık grupları da buna dahil), sonucunda yalnızlığa bağlı depresyon kaçınılmaz olacaktır.

Psikolojik durumların dışında ise, kişinin başka insanlarla etkileşime duyduğu ihtiyaç ve yaşamak için aradığı nedensellik de buna örnek niteliğindedir.

Bir diğer önemli tarafı, grup içerisinde olan birey kendini toplum gibi çoklu yapı taşı bulunan bir mekanizmada yalnız hissetmez.

Sosyal Grupların Birey Üzerinde Olan Yaptırımları

İnsanın temelde aitlik ihtiyacını gidermek için yer aldığı bu grupları zaman içerisinde hayatlarının merkezlerine almaları mümkün olabilir. Bu gruplar ile birlikte ya da onların gösterdiği şekilde hareket etme çabası da bu şekilde gelişmiş olur. Sosyal gruplar güçlerini toplum içerisinde yer alan normlardan almaktadırlar. Burada bahsettiğim güç odağı doğrudan normlarla eşgüdümlü olmayabilir, tersine normlara karşı da olabilir. Ama kaynak yine de stabil şekilde normlarla ilişkilidir.

Sosyal gruplar içerisinde yer almanın gerektirdiği olumlu sonuçlar kadar olumsuz sonuçlarda mevcuttur. Gruba bağlı bir bireyin topluma yansıyacak olumsuz bir davranışı, gruba mahal edilebilir. 

Tags : birincil ve ikincil gruplargeçici gruplarsosyal grup örneklerisosyal grup türlerisosyal grup ve gruplarsosyal gruplar nedirsosyal gruplar sosyolojisosyal gruplara örneklersosyal grupların adlarısosyolojide gruplartoplumsal grup örnekleritoplumsal gruplar nedirtoplumsal gruplar sosyolojitoplumsal gruplara örnekler
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.