close
Felsefi Dünya Haritası

Socrates Öncesi Akılcı Düşüncenin Doğuşu

Socerates’ten önceki ilk batılı filozoflar, bu dünya üzerine büyük ölçekli kuramlar geliştirdiler. Bu kuramlar olmayacak yanlışlarla dolu olsa da, bazıları günümüze dek etkisini sürdürecek kadar derindi.

İLK FİLOZOFLAR, geçmişten, aynı anda iki büyük kopuşu gerçekleştirdiler. İlk önce, dine, vahye, yetkeye ya da geleneğe başvurmadan, kendi akıllarını kullanarak dünyayı anlamaya çalıştılar. Bu, kendi başına tümüyle yeni bir şeydi ve insanın gelişmesinde en Önemli köşe taşlarından birini oluşturdu. Fakat, aynı anda diğer insanlara akıllarını nasıl kullanacaklarını ve kendi başlarına nasıl düşüneceklerini de öğrettiler; dolayısıyla, Öğrencilerinin bile kendileriyle mutlaka aynı düşüncede olmalarını beklemediler. Onlar, bir bilgi külliyatını saf ve lekesiz bir biçimde öğrencilerine aktarmak yerine, onları tartışmaya, müzakere etmeye, kendi düşüncelerini ileri sürmeye ve savlarını kanıtlamaya özendiren ilk öğretmenlerdi. İnsanlığın zihinsel yaşamında meydana gelen, her ikisi de devrimci nitelikteki bu iki gelişme birbiriyle bağlantılıdır; aynı anda sahnede görünmelerinin nedeni budur. İki gelişme bugün “ussal düşünce” dediğimiz şeyin temelini oluşturur. Bir kere ortaya çıktıklarında, insan bilgisinde ve anlığında benzeri görülmemiş bir büyümeye neden oldular.

Bu tarz filozoflar, MÖ 6. yüzyılda eski Yunan dünyasında ortaya çıktı. Bu filozofların ilki olarak kabul edilen Thales, bugün Türkiye’nin yer aldığı Küçük Asya’nın batı sahilindeki Miletos kentinde doğdu. Thales ve izleyicileri, kentin adından dolayı Milet Okulu olarak bilinirler. Thales’in doğum ve ölüm tarihleri bilmemekle birlikte, MÖ 585’te meydana gelen bir güneş tutulmasını doğru tahmin ettiğinden, MÖ 580’lerde yıldızının parladığını biliyoruz. Thales, Kızılırmak’ın yatağını değiştirerek Lydia kralı Kroisos’un geçmesini sağlamış ilk mühendislerden biriydi aynı zamanda.

Tags : felsefenin başlangıcıfelsefenin doğuşuilk felsefi düşünürlerilk yunan felsefesisocrates kimdirsocrates öncesisocrates öncesi felsefesocrates öncesi felsefi hareketlersokrates öncesi ve sonrası pdfthales kimdirthales kısaca
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.