close
Siyaset nedir?

Siyaset; Belirli bir toprak parçasının ya da topluluğun yönetimi ve yürütmesi ile ilgili yürütülen görüşler ve anlayışlara verilen isim. Politika ile eş anlamlı anılsa da, sosyal bilimlerin disiplinlerinde farklı anlamlara gelmektedirler.

Siyaset, insanlık tarihinde yer alan ideolojiler ile birlikte gelişerek devam etmektedir.

Siyaset Algısı ve Siyasi Analiz

Siyaset; Mevcut hükümetin, genel olarak yaptığı bütün uygulamaları ve yönetim şekillerini kavrayabilmektedir. Fakat geçmiş zamandan günümüze doğru anlam ile ilgili bir farklılık ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi, Monarşi ile yönetilen ülkelerde siyasetin kelime anlamı için bir kullanım alanı yaratılamamasıydı. Krallıklarda yönetim sanatı ile ilgili bir çalışma olması yerine tekel olduğu için gelişimi ancak Aydınlanma Çağı’nda sağlanmıştır.

Siyaset ile ilgili analiz yaparken, yönetimde olan devlet yapısının ideolojisine göre tercih yapmanız gerekmektedir.

Siyaset Nedir?

Siyaset, devlet yapısı ya da belirli bir toplum yapısı içerisinde yer alan farklılıkların uzlaştırma çalışmalarına verilen genel isimdir.

Politika Nedir?

Politika; Belirli bir devletin içerisinde, halkın ideolojin seçilmiş bir ideoloji ekseninde, etkileme ve yönetmek için kullanılan yöntemlere verilen genel isimdir.

Siyaset ve Politika Arasındaki Fark

Siyaset, devlet yapısı içerisinde yasama, yürütme ve yargı gibi durumları idare etme şeklidir. Politika ise belirli bir ideolojik hedefe gidilmek için uygulanan yol haritasıdır. Günümüzde o yüzden siyasetçi kelimesi yerine politikacı kullanılmaktadır. Çünkü doğrudan halkın tamamını yönetmeye çalışan ya da halkın tamamına seslenen bir yapı maalesef ortadan kalkmıştır. Siyaset ve politika arasındaki fark da bu şekilde işlenmiş oldu.

Siyaset Felsefesi Nedir ve Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları

Siyasetin, etik kavramlarını ve halkın Aydınlanma Çağı‘ndan sonra doğan özgürlükçü ve eşitlikçi fikirlerinin uygulanmasına verilen terim ismidir.

Siyasi ve Politik İdeolojiler

Siyaset ve politika içerisinde birden fazla ideoloji mevcuttur. Bu ideolojiler, halkların tamamına hizmet etmezler. Ancak mevcut hükümetler, halkın çoğunluğuna göre bu konuda seçim yaparak, devletleri bu şekilde yönlendirirler. Bazen de dış ülkelerden oluşan baskılar ile bu ideolojiler şekillenebilir. Demokrasinin ardından oluşan durum, maalesef Platon’un Devlet kitabında oluşan ütopik anlayıştan çok uzakta kalmıştır. Var olan siyasi ideolojiler: Muhafazakarlık, Sosyalizm, Komünizm, Liberalizm, Kapitalizm, Anarşizm, Faşizm.

Tags : politik ideolojilerpolitika nedirsiyasal ideolojilerSiyaset Algısısiyaset felsefesisiyaset felsefesi kavramısiyaset felsefesi nedirsiyaset felsefesinin temel kavramlarısiyaset nedirsiyaset nedir kısacasiyaset tanımıSiyaset ve Politika Arasındaki Farksiyaset ve politika arasındaki farklarSiyasi Analizsiyasi çalışmalarSiyasi ve Politik İdeolojiler
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.