close
Rönesans Dönemi Eserleri

Rönesans; On beşinci ve on altıncı yüz yıllar arasında İtalya’da doğmuş olan bir tarihi dönemdir. Antik Yunan düşüncelerinin ve bilimsel gelişmelerinin tekrar ortaya çıkartılması ve matbaanın yardımı sayesinde yayılması ile başlamıştır. Hümanizm düşünce sisteminin gelişmesi sayesinde, Reform ve Aydınlanma Çağı‘nın temelini hazırlamıştır.

Rönesans Öncesi Avrupa

Rönesans öncesi Avrupa da, insanın insan olduğu için değeri yoktu. Engizisyon mahkemeleri ile Kilise bütün Avrupayı kontrol edebiliyordu. Dinin öğretileri, hayatın temelini oluşturuyordu. Engizisyon mahkemeleri Galile gibi düşünürleri “Dünya yuvarlaktır” savını savunduğu için bile işkence altında hapis tutabiliyordu.

Avrupa hem ticari olarak hem de bilimsel olarak doğunun oldukça gerisinde kalmaya başlamıştır.

Michelangelo Adem’in Yaratılışı resminde; Tanrı figürünün yer aldığı bölümün insan beynini simgelemektedir.

Rönesans Nedenleri

Rönesans’ın doğuşunun bir çok nedeni vardır. Fakat nedenlere geçmeden önce Rönesans’a neden olan faktörlere göz atacağız. Bunlardan belki de en önemlisi Antik Yunan ve Antik Mısır yazıtlarının tercüme edilmesidir. Matbaanın yaygınlaşması sayesinde, bütün eserler Avrupa da yayınlanıp dağıtılmaya başlanmıştır. Bu sayede Hümanizm düşüncesi gelişerek evrimleşmiştir.

Bu zaman içerisinde ticari olarak büyük bir düşüş yaşayan Avrupa, coğrafi keşifler sayesinde derin bir nefes almıştır. Coğrafi keşifler sayesinde farklı kültürleri, teknolojileri ve bilimsel çalışmaları Avrupa’ya getirebilmişler ve kullanabilmişlerdir.

Avrupa da yer alan bilim ve sanat anlayışı tekel üzerinde yer alıyordu. Sanat da sanatçı da burjuva sınıfına hizmet ediyordu. Sanatın ve sanatçının gelişimi de böylece kısırlaşıyordu. Fakat düşünce yapısının gelişimi ile; Da Vinci ve Michelangelo gibi bir çok sanatçı ortaya çıkmıştır.

Kilise baskısı altında kalan krallıkların, sürekli olarak kiliseye vergi ödemeleri ve Haçlı Seferlerine asker göndermeleri, neden ve sonuçlarını sorgulamalarına neden olmuştur. Engizisyon mahkemeleri de bu zaman içerisinde kilisenin çıkarlarına göre hareket etmiştir.

Endülüs Evevileri bu dönem içerisinde, Engizisyon mahkemelerinden kaçarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerine kaçmış, taşıdıkları kültür ve sanat anlayışları ile Rönesans’a yön vermişlerdir.

Leonardo da Vinci tarafından çizilen insan anatomisi.

Rönesans Dönemi

Rönesans dönemi Orta Çağ’dan ayrılmak üzere olan Avrupa için yeni bir günün doğuşu olarak gelmiştir. İtalya’da başlayan bu çalışmalara 1550 yılında ilk yön veren kişi de Giorgio Vasari olmuştur.

Rönesans doğuşu ile birlikte, bir çok alanda yenilik ve prensipler getirmeyi başarmıştır. Bilim, sanat, felsefe ve ticaret alanında Avrupa’nın en parlak dönemini yaşatmıştır. Ancak ticareti bu noktada ayırmak durumundayız, çünkü Rönesans dönemi en çok Avrupalı tüccarlar için faydalı olmuştur. Coğrafi keşiflerin ardından başlayan çalışmalarda, Avrupa büyük bir zenginliğe kavuşmuştur. Rönesans sayesinde kilise’nin yıllardır sağlayamadığı gücü kazanan Avrupa büyük bir refah dönemine girmiştir.

Kilise öğretileri bu zaman içerisinde sorgulanmaya başlamış, kilise bu baskıya daha fazla dayanamayarak engizisyon mahkemelerini kapatmak zorunda kalmıştır. Bu dönem ile birlikte Reform’un temelleri atılmıştır.

İnsanın gücü bu dönem itibari ile bir kez daha güç kazanmıştır. Aydınlanma Çağı’na temel olan prensiplerin temelleri atılmıştır. Hümanizim dalgası bütün Avrupa’da kısa süre içerisinde yayılmıştır. Gerçeğin güzelliği, insan hayatının ve varlığının güzelliğine değinilmiş, böylece kilisenin yıllardır pazarladığı ve vaat ettiği cennet argümanları kabul görmemeye başlamıştır.

Leonardo Da Vinci Son Akşam Yemeği tablosu.

Rönesans’ın Sonuçları

  • Kilise baskısından kurtulmayı başaran Avrupa, böylece modern çağ için temelleri hazırlamıştır. Özgür düşünceler böylece söylenmekten korkulmamış ve insan özgürlüğü ve eşitliği için çalışmalar yapılmıştır.
  • Eğitim ve öğretimde Antik Yunan ve Antik Mısır öğretileri kendine yer bulmuştur.
  • Pozitivist düşünce sisteminin ilk temelleri atılmış ve böylece ampirik olarak çalışmalar hız kazanmıştır.
  • Bilimsel gelişmeler başlamış ve sanatta yeni disiplinler ortaya çıkmıştır.
  • Ekonomik olarak Avrupa, doğu baskısından kurtularak refaha ermiş. Sonucunda ekonominin gücü askeri olarak da Avrupayı güçlendirmiştir.
  • Sanat ve sanatçıyı savunan bir kesim ortaya çıkmıştır. Mesen isminde olan bu sınıf sayesinde sanatın herkes için olduğu anlayışı yayılmıştır.
Tags : Aydınlanma çağıleonardo da vincireformreform rönesansrönesansrönesans çağırönesans da vincirönesans dönemirönesans döneminde avruparönesans düşünürlerirönesans italyarönesans mimarisirönesans nedenleri maddelerrönesans nedirrönesans nedir kısacarönesans öncesi avruparönesans reform hareketlerirönesans sanatçılarırönesans sonrası avruparönesans sonuçlarırönesans sonuçları maddelerrönesans tablosurönesans yarışmarönesansa etki eden düşüncelerrönesansın sebeplerirönesansın sonuçları
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.