close
Hinduizm Nedir

Politeizm ya da bilinen adı ile Çoktanrıcılık; Birden fazla yaratıcıya ya da belirli bir güce inanmak veya tapmak anlamına gelir. Antik toplumlardan başlayarak, kültür alışverişi ile oldukça artan bir durumdur. Tarihte olan en güzel örneklerinden biri Hititlerdir. Hitit toplumları savaştıkları diğer toplumların tanrılarından korkarlar ve onlara da ibadet etmeye başlarlar. Bunun sonucunda Hititler tarih sahnesine bin tanrılı toplum olarak geçmişlerdir. Her ihtiyaçları için farklı bir tanrıya inanmaları, kültürel yoğunluklarının da sinyalidir.

 

Antik dinlerin geçmişinde, geleneksel yaratıcı güçlerin birlikte bulunduu panteonlar (Panteon: Belirli bir mitoloji ya da inanç içerisinde özgün şekilde bütün tanrıların birlikte olduğu yerdir) polieistik şekilde yapılanmıştı. Panteonlar kültürel alış veriş ile Hitit örneğinde aktardığım gibi, evrime ve gelişmeye başladılar. Günümüzde tek tanrılı inanç dünya geneline yaygın olsa da, geçmişte durum çok daha karmaşıktı. Politeizm neredeyse bütün dünya da yaygın olan inanç şekliydi.

Politeizm içerisinde, tapınma şekilleri de farklılık gösterebilir. Fakat yine de içerisinde her şeye hakim olan, baş bir yaratıcı ya da baş bir yönetici bulunmaktaydı. İlahi varlık inanç şeklinin temeli de buradan günümüze gelmektedir. Bu baş tanrı figürü zaman içerisinde, tek tanrılı dine olan evrimin de sinyallerini vermiştir. Önce dört büyük din ortaya çıkmış, ardından da bu dinlerin takipçilerinin hızla artmasıyla, azınlıkta kalan politeizm dağılmaya başlamıştır.

Hititler de Çoktanrıcılık mağara heykelleri

Üstte olan resimde de gözüktüğü gibi Hititler tanrılarını, insan şekillerinde tanımlarlardı. Onlara göre; Tanrıları da insanlar gibi aşık olabilir, sinirlenebilir ya da insani duygularla ve dürtüler ile hareket edebilirler. Eğer topraktan istedikleri verimleri alamıyorlarsa ya da savaşta yenilirlerse, bunun ile ilgili tanrıların onlara kızdıklarını ve belirli bir hataları yüzünden onları cezalandırdıklarını düşünürler.

Politeizm İle Yönetilen Toplumlar

Politeizm ile yönetilen dünya üzerinde en bilinen uygarlıklar Anadolu içerisinde ve Yunan yarım adasında bulunmuştur. Hititler, Frigler, Antik Yunan mitolojisi, Roma mitolojisi, Arabistan da İslam öncesi Putperest inanç şekilleri bunlara örnektir. Ayrıca günümüze ulaşan en büyük politeizm inanç şekli de Hinduizm’dir. Halen daha dünya üzerinde en çok takipçisi olan politeizm inanç şekli de budur.

Tags : Çoktanrıcılık nedirhinduizmhitit inançhititlerin inançlarıpanteon nedirpoliteist dinlerpoliteist dinler hangileridir?politeist dinler nelerdirpoliteist nedirPoliteizmPoliteizm nedirpoliteizm ve ateizm arasındaki farklar
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.