close
Kum ve Taşın Estetiği

Önerme Nedir ve Önerme Türleri Nelerdir?

İki ya da daha fazla kavram arasında olan ilişki hakkında oluşan yargıyı ifade eden cümlelerin tümüne verilen isimdir. Ayrıca mantık içerisinde, ortaya atılan bir söylem ya da ifadenin, değeri veya içerisinde taşıdığı mesajın doğruluğu ya da yanlışlığı olan kısmına da önerme denmektedir. Örnek vermek gerekirse; doğru ya da yanlış olduğu hiç önemli olmaksızın kesin olarak söylenen herhangi cümle yapısı önermedir. Önerme sırasında söylenen ya da belirtilen ifade içerisinde soru ekleri (mı?, mi?) yer alamaz.

Önerme Türleri Nelerdir?

Önermeler genel olarak üç ana başlık altında incelenmektedir; Nitelikleri bakımından önermeler, nicelikleri bakımından önermeler, yapıları bakımından önermeler.

1-Nitelikleri Bakımından Önermeler

Bir önerme içerisinde yer alan anlam bütünlüğü ve taşıdığı ileti ile olumlu ya da olumsuz olarak iki farklı anlam taşımaktadır.

A-Olumlu Önerme: Önerme içerisinde olan yüklem, önermenin diğer kelimeleri ile onaylanıyor ya da doğrulanıyor ise önermenin sonucu olumlu olarak nitelendirilir. Örnek olarak: Ormanlar yeşildir.

B-Olumsuz Önerme: Olumlu önermenin tam tersi durumda yani, cümle içerisinde yüklemin içeriği onaylanmıyor ise olumsuz önermedir. Örneğin: Ormanlar yeşil değildir.

2-Nicelikleri Bakımından Önermeler

A-Tümel Önerme: Önerme içeren iletinin tamamı bir grup, sınıf ya da kümeyi içerisinde barındırıyorsa, tümel önerme olarak nitelendirilir. Örneğin: Bütün insanlar iki ayak üzerinde yürür.

B-Tikel Önerme: Önerme içerisinde yer alan grup içerisinde olan bir kümeyi işaret ediyorsa, tikel önermedir. Örneğin: Sınıfta bazı öğrenciler tembeldir.

C-Tekil Önerme: Önerme içerisinde yer alan özne, belirli ya da özel olan bir kişi ya da tekili işaret ediyorsa, tikel önermedir. Örneğin: Efe çalışkandır.

D-Belirsiz Önerme: Özne içerisinde olan mesajda belirli bir niceliğin gösterilmediği önerme türüdür. Örneğin: Hayvanlar acıkır.

3-Yapıları Bakımından Önermeler

Mevcut ileti içerisinde olan önermelerin, içeriğinde olan yargı sayısı; Basit ve bileşik önerme olarak iki farklı bölümde incelenir.

A-Basit Önerme: İçerisinde sadece tek bir yargı barındıran önermelere verilen isimdir. Basit önerme şekilleridne, bağ ortadan kaldırıldığında geriye iki terim kalır. Örnek: İnsan canlıdır.

B-Bileşik Önerme: İçerisinde birden fazla yargı barındıran önermelere söylenir.

Tags : mantıkÖnermeönerme bulmacaönerme için dikkatönerme konu anlatımıönerme makaleleriönerme mantıkönerme matematikönerme matematik 11önerme nasıl yapılırÖnerme nedirönerme olmayan cümlelerönerme örnekleriönerme örnekleri matematikönerme sorularıÖnerme türleriönerme türleri nelerönerme yapma
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.