close
Dershane de ders dinleyen öğrenciler.

Ülkemizde düzenli olarak değiştirilen eğitim sistemi sonucunda, öğrencilerin ve velilerin resmi öğrenim kurumlarına karşı olan güvenleri oldukça azalmıştır. Başarı kıstasının kaliteli bir üniversite veya iyi bir iş hayatı ile birlikte anıldığı Türkiye’de, aileler çocuklarının en kısa sürede bu başarıları elde etmeleri için büyük bir çaba göstermektedirler. Değişen sınav sistemine kısa sürede adaptasyon hem de bireysel eğitim için özel eğitim kurumları aileler için en kısa yol olarak görünmektedir. Türkiye’de değişen eğitim sistemine ve bu değişiklikliklere sürekli uyum sağlayan özel eğitim merkezlerinin satış odağına odaklanacağım.

Türkiye’de Eğitim Sisteminin Ekonomideki Yeri

Türkiye Cumhuriyeti bünyesinde yaklaşık 67000 devlet okulu, 2920 özel okul, 70 özel üniversite, 4500 dershane ve 22000 civarında mesleki ya da sanatsal kurs bulunmaktadır. Hükümetin öğrenim sistemi ile ilgili yaptığı değişiklikler yüzünden isimlerinin ve sıfatlarının değiştiğine sıklıkla tanık olduğumuz bu kurumların, Türkiye ekonomisinde artış gösteren değeri siyasi olarak koyulan yasaklarla bile durdurulamamıştır. Özel öğrenim kurslarının reklamlarında ve bunu gelenekselleştiren faktörlerinde vaat edilen ile sunulan arasında olan tutarlılık bir çokları için için doğru orantıda olsa da aslında ters orantı hali mevcuttur. Bir çok özel eğitim kurumu başarılı öğrencilerini ön plana çıkartarak satış pazarlama odağında bu unsuru kullanırken, eğitim sistemleri içerisinde başarılı ve başarısız öğrencileri bariz şekilde ayırmaktadırlar. Böylece eğitim hayatında farklılık yaratmaya çalışan öğrenci kendini adapte etmeye çalışacağı yeni bir sosyal ortam içerisinde kendini bulmak ile kalmaktadır. Dershane, özel okullar, özel üniversiteler, sanat kursları, meslek edindirme kursları, sertifika programları, kişisel gelişim merkezleri, hayat koçları, özel mesleki liseler ve spor kurslarını baz alınarak, belirli bir fiyat başarı endeksinin ortaya çıkartılması mümkün değildir. Çünkü şehir ve bölgelere göre fiyat ve eğitim anlayışında büyük değişiklikler gözükmektedir.

Üniversite Kazanmak İçin Dershane Şart mıdır?

Özel eğitim kurslarının şehir, bölge ve yöresel kültüre göre değişiklik gösteren reklamları mevcuttur. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için zorunlu bir ihtiyaç olarak atfetmesine neden olmaktadır. Bir diğer önemli konu da, üniversiteye gitmek için hazırlık yapan bütün öğrencilerin bir özel eğitim kurumundan faydalanmadan bunu başaramayacaklarına inanmalarındadır. Burada gelenekselleşen bir anlayış söz konusudur ve maalesef süregelen otuz yıldır bu sistemde bir iyileştirme yoktur. Yeni öğrenim ya da belirli bir öğrenim ile ilgili takviye alması gereken kişilere ya da gruplara ulaşmak için uygulanan yöntemlerde etik anlayışından çok bir tüccar anlayışı güdülmektedir. Belirli bir kişinin başarısızlığı örtbas edilirken, başarının ki ortak bir gurur paydasını oluşturmaktadır.

Özel eğitim kurumlarının kazançlarındaki en büyük sebep, merkez sınav politikası ve devlet okullarının görece yetersizliğidir…

Tags : dershane satışlarıdershane satışları etikdershane zorunlu muöğrenim satışlarıtürkiye eğitim sistemitürkiyede değişen eğitim sistemitürkiyede dershanelertürkiyede kaç okul vartürkiyede kaç özel okul var
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.