close
Kitap satın almaya çalışan birey.

Gelişen ve değişen dünyada, teknoloji her geçen gün insan hayatını kolaylaştırabilecek bir yenilik ile karşımıza çıkmaktadır. Zaman içerisinde teknolojinin sağladığı bu yenilikler, insanların temel ihtiyaçlarından biri haline gelmektedir. Bunun ile ilgili en basit örnek olarak akıllı telefonları vermek mümkündür. Teknolojinin sağladığı yeniliklere ayak uydurmanın zorunlu bir ihtiyaç olduğu 21. Yüzyıl toplumunda, tüketimin merkezi ihtiyaçlardan çok lüks tüketime odaklı haldedir. Zorunlu ihtiyaçlarımız ve küreselleşme ile ortaya çıkan yeni tüketim alışkanlıklarımız arasında seçim yaparak kitle psikolojisine uyum sağlamaktayız. Peki yaptığımız alışverişlerin ne kadarı gerekli?

Zorunlu İhtiyaçlarımız Nelerdir?

İnsanın temel ihtiyaçları daha önce bir çok bilim ve felsefe insanının konusunu oluşturmuştur. Bu yazımda ise referans aldığım kişi ise Abraham Maslow’dur. İnsanın değişen ve gelişen ihtiyaçları’na karşı ortaya çıkarttığı “Maslow Teorisi” ya da “Maslow Hiyerarşisi” bireylerin hem toplumsal davranış kalıplarını hem de kişisel gereksinimlerini doğrudan ortaya çıkartmaktadır.

Maslow’a göre zorunlu ihtiyaçlarımız beş ana başlık altında incelenmekte, kısaca:

  • Fizyolojik Gereksinimler
  • Güvenlik Gereksinimleri
  • Ait Olma, Sevgi, Sevecenlik Gereksinimleri
  • Saygınlık Gereksinimleri
  • Kendini Gerçekleştirme Gereksinimleri

21. Yüzyıl Tüketim Alışkanlıkları

Günümüz alışveriş kültürü, sosyal bir canlı olarak insanın toplum içerisindeki lüks tüketime odaklı yeri ile gelişmektedir. Küreselleşen ihtiyaçların her birine uyum sağlaması gereken insanın, kendi zorunlu ihtiyaçlarına ise ayıracak vakti neredeyse hiç gelmemektedir. Sosyal medya ve medyanın yaptığımız alışverişlere olan etkileri, gelir seviyemiz ve tüketim alışkanlıklarımızı doğrudan etkilemektedir.

Olması ya da karşılanması gereken ihtiyaçlarımız yerine artık bize sunulan sözde lüks tüketim araçlarını takip ederek kendimizi hem topluma hem de kendimize ispat etme çabası gütmekteyiz. Tüketimin odağını tabi ki globalleşen firmalar oluştururken, zorunlu ihtiyaçlar ile ilgili alışkanlıklarımızı en kolay yoldan halletmeye çaba göstermekteyiz. Sonucunda hem ihtiyaçlarımızı hem de tüketimimizi karşılamamız gerekirken, ihtiyaçlarımız ikinci plana zorunlu olarak itilmektedir. Kitle psikolojisinde egomuzu tatmin etmek adına ve benliğimizi korumak adına yaptığımız bu girişimlerin sonucunda, bireysel özelliklerden ayrılarak tamamen benzer bireylere evrilmekteyiz.

Tüketim alışkanlıklarımızı düzenlemeden, misyon ve vizyonumuzu hayatımız adına belirli bir çizgi üzerinde yerleştirerek bunu izlemeye çaba göstermeden maalesef bizler de tüketim toplumunun bir parçası olmaya mahkum olacağız.

Tags : 21. Yüzyıl Tüketim Alışkanlıklarıihtiyaçlarihtiyaçlarımız ve tüketim alışkanlıklarımızmaslow hiyerarşisi araştırmatüketim alışkanlıklarıtüketim araçlarıtüketim toplumu yazızorunlu ihtiyaçlarZorunlu İhtiyaçlarımız Nelerdir?zorunlu tüketim
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.