close
Nihilizm nedir

Nihilizm ya da Hiççilik, 1800’lü yıllarda Rusya’da ortaya çıkan bir felsefi akım. İnsan hayatı ile ilgili ideolojilerin, trajedilerin ve yaşantıların tamamının; üzerine yüklenen anlamlar olmadan bir şey ifade etmediğini savunan felsefi tabanlı ideolojidir. 

Nihilizm düşünce yapısı ile bir çok filozof ve sanatçıya yol göstermiştir. Fakat nihlizm’in en önemli temsilcilerinden olan Nietzsche, Nihlizm’in günümüzde kullanılan haline ulaşmasında büyük bir rol oynamıştır.

Nihilizm, temel olarak klasik felsefe öğretilerini ve bilim anlayışını tümü ile ret etmektedir. Sorgulamaya dayalı bir düşünce yapaısı olması nedeni ile, varoluşçuluk ile yakın ilişkilerdedir.

Nihilizm yüzeysel olarak bakıldığında, Anarşizm ile çok yakın gözükmektedir. Fakat aralarında çok derin bir anlam farkı olmamasına karşın, pratikte çok ayrı saflarda yer alırlar. Anarşizm devlet yapıları ve genel geçer kurallar ile ilişkili iken, Nihilizm toplumsal yapı ve normların dayatmaları ile süregelen değerler ile ilişkilidir. Nihilizm bunu yaparken de felsefeyi ve bilimi de eleştirir.

Nihilizm Temsilcileri

Nihilist düşünce yapısı, tarih sahnesine Rusya ile çıktı. Fakat asıl yükselişini, Friedrich Nietzche ile yakalamıştır. Nietzche teorik olarak Nihilist bir felsefeci olsa da, bir çok düşünüre göre Nihilizm’i geçmeyi başarmıştır.

Tarihte en çok bilinen Nihilizm temsilcileri şunlardır;

 • Friedrich Nietzche
 • Jan Paul Sartre
 • Herbert Spencer
 • Henry Thomas Buckle

Nihilist Sanat – Nihilist Filmler

Nihilizm düşünce yapısı gereğince, her türlü olguya ya da düşünceye karşı eleştirel ve sorgulayan bir bakış açısı ile yaklaşır. Bu yüzden de doğrudan sanat ile ilişkisi olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Genelde fikirlerini ya da düşüncelerini aktarmak için edebiyat kullanılsa da, yayınlanan bütün nihilist eserler doğrudan edebi bir eser olarak düşünülmedi yayınlandıkları zaman içerisinde.

Ancak 21. yüzyıl’ın ardından Nihilist Filmler sinemada oldukça dikkat çekmeye başladı. Nihilizm düşünce yapısını, simgeleştirilerek yaygınlaştırılmayı hedefleyen bu anlayış sayesinde bir çok kişi nihilizm ile tanışma fırsatı yakaladı.

En bilinen Nihilist filmler;

 • Fargo
 • American Beauty
 • Fight Club
 • American Psycho
 • La Grande Bouffe
 • Requiem For a Dream
 • No Country For Old Men
 • Old Boy
 • Salo or the 120 Days of Sodom
Tags : hiçci anlamıhiçcilik anlamınihilist felsefesinihilist filmlernihilist ne demeknihilist sanatnihilist sözlernihilizm anlamınihilizm ekşinihilizm felsefesinihilizm nietzchenihilizm pdfnihilizm sözleriNihilizm temsilcileri
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.