close
İddia bayinde vakit öldüren insanlar.

Neden çalışmayı sevmiyoruz diyerek hayatınızda en az bir kez hayıflanmışsınızdır. Marksist teorisyen Lev Troçki insanları “tembel bir hayvan” olarak tanımlamıştır. Bunun dışında Fordist üretimin başlamasına neden olan düşünce akımında da, insanların tembel bir canlı olarak çalışmaktan nefret ettikleri söylenmiştir. Bu üretim ve çalışma şeklinde, olabildiğince iş bölümü sağlanarak insanların monoton ve tek düze olan bir sistemde çalışmaları sağlanmıştır. Burada tamamen üretim hattı üzerine çalışan kişilerin dağılımlarıyla, çalışma basitleşmemiş ama kontrol altına alınabilmiştir.

Ancak liberalizm ve aydınlanma düşüncesinin sanayi devriminin üzerine çıkması sayesinde günümüzde bireysel olanaklar özellikle batı ülkelerinde artmıştır. Bunda hiç kuşku yok ki en büyük pay sahiplerinden birisi Karl Marx’dır.

Çalışmanın Toplum İçerisinde Yeri

Günümüz toplum yapısının temelinde edinilmiş statü yerine kazanılmış statü yer almaktadır. Statümüzü belirleyen en temel faktör de branşımız, çalıştığımız kurum ya da kuruluştur. Eğer birey, bir mesleğe sahip olmaz ise ya da belirli bir branş içerisinde gelişim sağlayamazsa, toplum tarafından yaptırımlara uğrar. Burada yaptırımın kaynağı çevresel faktörlerle sınırlı kalmaz. Birinci derece yakınlardan, çeşitli amaçlarla girdiğimiz eylemlerde göreceğimiz tavırlara kadar uzanan bir yelpazeye sahiptir. Birey bu noktada çalışmamak konusunda direnir ya da bir engeli yüzünden çalışamazsa, fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayamaz. Bu noktada da birincil çevresinden hem beşeri ihtiyaçlarını hem de kişisel gereksinimlerini karşılamak zorunda kalır.

İşsizlik Psikolojisi

Birey edinilmiş bir statü sahibi biri olsa bile yine de çalışma gereksinimini karşılamak durumundadır. İnsan olarak karşılaması gereken en önemli ihtiyaçlardan birisi topluma karışmak olduğu için bu noktada belirli bir şeyde uzmanlık kazanmaya çaba harcamaya meyilli hale gelecektir. Kişi kendi rüştünü aile içerisinde ispatlayacak bir gelişim göstermediği sürece, onaylanamayacak ve baskı altında kalacaktır.

Eğer kişi imkan sahibi bir kişi değilse, diğer imkan sahibi olan kişilerle kendini kıyaslama yoluna gidecek ve kendi egosu bu baskı altında ezilecektir. İşsizlik psikolojisi eğer maddi imkansızlıklarla da pekişirse, sonucu intihara kadar uzanan bir hale gelebilmektedir.

İşsizlik psikolojisi hakkında daha detaylı araştırmaları site içerisinde bulmanız mümkündür.

Tags : çalışmadan yaşamak mümkün müçalışmak neden önemliçalışmayı neden sevmeyizçalışmayı sevmemekinsan neden çalışmak istemezişimi sevmiyorum mutsuzumişimizi sevmenin yollarıişsizlik psikolojisiişsizlik psikolojisi nedirniye çalışırızzenginler çalışır mı?zenginler neden çalışır
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.