close
Monarşi Nedir?

Monarşi, belirli bir toprak bütünlüğünün hükümdarı olan kişinin aynı zamanda devlet başkanı ya da devlet yöneticisi olarak nitelendirildiği yönetim şeklidir.

Krallık, saltanat, hükümdarın ya da yöneticinin doğrudan devlet ile ilgili bütün kararlarda tek başına hüküm sürdüğü bir yönetim şeklidir. Monarşi diğer yönetim şekillerinin aksine, hayat boyu süren bir yönetim şeklidir. Genellikle babadan oğluna geçtiği gözlemlenmiştir.

Monarşi Yönetimi

Monarşi sisteminde; Hükümetin başında yer alan kişi, yaptıkları ya da yapacakları ile ilgili hiç kimseye hesap vermek zorunda değildir. Fakat monarşi içerisinde, ruhban sınıfı ya da din insanlarının yeri oldukça güçlüdür. Çünkü yönetici kişinin dünya üzerinde hesap vereceği hiç bir kişi yokken, yapacaklarını tanrının emri altında yaptığını iddia edebilmekteydi. Bu durumda din insanları, eğer çıkarları çatışmıyorsa yönetici kişi ile, yaptıklarını meşrulaştırabilir ya da çıkarlarının aksi bir durum uyguluyorlarsa da yönetici kişinin yaptıklarına karşı insanları kışkırtabilirdi.

Monarşi Tarihi

Monarşi insanlık tarihinde en çok gözlemlenen yönetim şeklidir. Fransız Devrimi sonrasında başlayan özgürlük dalgaları ile birlikte, Mutlak Monarşi gücünü kaybederek, demokrasi ya da Meşruti Monarşi‘ye dönüştü.

Monarşi içerisinde bir çok dezavantaj da barındırıyordu. Mevcut yönetilen krallık ne kadar büyük olursa, kralın yaptığı icraatlar da o kadar yavaşlıyordu. Çünkü haberleşme teknolojileri ve o dönem içerisinde yer alan feodal yapı, kralın yapacaklarını doğrudan bağlıyordu. Zaman geçtikçe kralın, ruhban sınıfına karşı da boynunu bükmesi, monarşinin gücünü daha da azalttı. 18. yüzyıl itibari ile meşrutiyet sesleri Avrupa’da duyulmaya başladı.

Meşruti Monarşi (Meşrutiyet)

Hükümdarın ya da ülke yöneticisinin, yapacaklarını ve yaptıklarından referans alarak yetkilerinin anayasa ya da halk oyu ile ortaya çıkartılan bir parlamento tarafından kısıtlandığı yönetim şekli. Yine de parlamentoya liderlik eden kişi hükümdardır. Hükümdar meşrutiyet süresince halen daha devletin ve ülkenin simgesidir, fakat yürütme yetkisini seçilen parlamentoya bırakmak zorundadır.

Meşruti monarşi ile yönetilen ülkeler

Günümüzde bir çok ülke halen daha monarşi ile yönetilmeye devam ediyor. Bir çoğu içinde en gelişmiş ülkeleri barındıran kıta içerisinde yani Avrupa kıtasında yer almaktadır. Hollanda, Danimarka, Birleşik Krallık, İspanya, İsveç ve Belçika.

Tags : meşruti monarşimeşrutiyetmonarşimonarşi ile yönetilen devletlermonarşi nedirmonarşi oligarşimonarşik yönetimmonarşistmonarşizmmutlak monarşiosmanlı meşrutiyetparlamenter monarşi
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.