close
Liberalizm Nedir?

Liberalizm; Bireysel haklar ve sivil özgürlüklerin devlet tarafından garantiye alınmasını amaçlayan, bireysel özgürlük yaklaşımını inceleyen siyasal ideolojidir.

Kişisel hak ve özgürlük düşünceleri ile yola çıkan Liberalizm, ilerleyen senelerde kendi içerisinde çoğalarak, bireylerin eşitlik ilkesini vurgulamaya başladı.

Liberalizm Türleri

Klasik Liberalizm

Kişisel özgürlükler ve politik düşünce özgürlüğünü temel alırken aynı zamanda hukukun önderliğinin ve adaletinin altında temsili demokrasiyi amaçlayan ve ekonomik olarak özgürlüğü vurgulayan liberalizm disiplinidir.

Sosyal Liberalizm

Modern Liberalizm, kişisel özgürlükler ve sosyal adalet kavramları arasında belirli bir terazi görevi görerek denge kurmayı isteyen politik bir ideoloji olarak sınıflandırılabilir. Klasik Liberalizm gibi, Sosyal Liberalizm de Liberalizm’in disiplinidir. Klasik Liberalizm’in aksine Sosyal Liberalizm, kişilerin eşitlik haklarının gerekliliğine vurgu yapar.

Liberal kişiler kendi haklarını sonuna kadar savunmayı amaçlamışlardır. Bu yüzden de ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, basın özgürlüğü, serbest ticaret, sivil haklar, seküler devlet, çoğulcu demokrasi ve özel mülkiyet fikirlerini sonuna kadar destekleyerek, bu haklar için her daim savaşmayı göze almışlardır (Liberalizme göre kişinin, yukarıda yazan değerlerden birine bile sahip olmadığı durumunda, düşüncelerinde ya da varlığında eksiklik yaşanacaktır).

Liberalizm Temel İlkeleri

Liberalizm’in temel ilkeleri, alt disiplinlerinden gelen durum ile görece bir hal kazanmıştır. Genel olarak bakıldığında; Sınırlı bir devlet yapısı, serbest ticari girişim, bireycilik, insan hak ve hukuklarının gelişmesi, özgürlük gibi kavramlar yer almaktadır.

Neoliberalizm Nedir? Liberalizm ve Neoliberalizm Arasındaki Farklar Nelerdir?

Keynesyen İktisat okulu, 1929 yılında bütün dünya da hissedilen Büyük Bunalımın peşine “Müdahaleci Devlet” anlayışı yayınlanmış ve bir çok ülke tarafından takip edilmiştir. 1970’in son çeyreğine kadar bütün dünya tarafından takip edilen bir iktisadi kavram olmuştur. Neoliberalizm olarak nitelendirilen bu iktisadi kavram, ekonomiyi bir inanç biçimi olarak nitelendirerek devlet işlerinden ayırmayı amaçlar. Bunun sonucunda serbest piyasa ekonomisi ortaya çıkacaktır. Küreselleşme ile oldukça paralel özellikler taşıyan neoliberalizm, bu konuda bir çok eleştiri almıştır.

Liberalizm ve Sosyalizm

Günümüzde en çok tartışılan konulardan biri de Liberalizm ve Sosyalizm arasında olan ilişki olmuştur. Liberal sistemin, günümüz kapital sisteminde bu kadar yakınken, sosyalizmin savunduğu temel değerler olan, özgürlük, hak ve eşitlik, adalet kavramlarını da taşıması, bu iki siyasal ideolojiyi birbirlerine hem yakınlaştırırken hem de uzaklaştırıyor.

Tags : ekonomide liberalizmklasik liberalizmliberalizm nedirliberalizm temsilcileriliberalizm türleriliberalizm ve kapitalizmliberalizm ve sosyalizmliberalizmin temel ilkelerineoliberalizmneoliberalizm nedirsosyal liberalizmTürkiyede liberalizm
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.