close
Küreselleşme fotoğrafı

Küreselleşme; Çeşitli ürün, ideoloji ve kültürlerin alışverişinden başlayarak uluslararası tekelleşme yoludur. Sosyoloji başta olmak üzere bütün sosyal bilimlerin küreselleşme ile ilişkisi vardır.

Küreselleşme Nedir?

Küreselleşme, belirli bir fikrin, ürünün ya da kültürün bütün dünyaya yayılması olarak kısaca açıklanabilir. Ekonomik olarak ağır gözüken bu durum, farklı siyasal ideoloji akımlarının yayılmasında da etkendir. Küreselleşmenin en büyük sonucu kapitalizmdir. Fakat küreselleşme yüzünden, kültürler arası ilişkilerin artması beklenirken, kültürel bütünleşme yaşanıp, alt-üst kültür farkları doğmaya başlamıştır. Böylece kapital düzenin baskı kurduğu kültür düzeninde, kayıplar yaşanmaya başlamıştır. Zaman içerisinde, ahlak, norm, düzen, kıyafet, dil gibi temel konular başta olmak üzere hayatım tamamını etki altında bırakır.

Küreselleşme Örnekleri

Küreselleşme ile ilgili bir çok örnek verilebilir. En basit olarak üzerinizde olan kıyafetler, teknolojik aletler ve tükettiğiniz yiyecekler gösterilebilir. Kültürlerin içerisinde olan temel yapı taşları sekteye uğrar ve insanlar kapital düzenin baskısı altında yaşamaya devam ederler.

Küreselleşme ideolojik olarak da oldukça yaygın bir duruştur. Kapitalizm’in dünyaya yayıldığı gibi daha önce Fransız İhtilali sırasında da özgürlükçü ve eşitlikçi düşünce yapısı dünyaya yayılmış ve böylece Krallıklar yıkılmıştır. Küreselleşmenin doğrudan iyi veya kötü sonuçları olduğunu söylemek bu yüzden çok güçtür. Teknolojik olarak küreselleşme, insan hayatını oldukça kolaylaştırırken, kapital küreselleşme tekelleşme sürecini başlatmıştır.

Küreselleşmenin Etkileri

Küreselleşme etkileri doğrudan gözükmez. Örneğin; Sovyetler Birliği dağılmasından bir kaç yıl öncesinde Moskova’ya açılan Mc Donalds, açıldığı ilk gün itibari ile izdiham ile karşılaştı.

İnsanların farklılıklara karşı yatkınlığı ve merakı söz konusudur. Küreselleşmenin ekonomik etkisi o yüzden diğer etkilerine göre daha çok dikkat çeker. Fakat bunun da yan etkisi olarak az önce de söylediğim gibi, kültürlerin içerisinde olan yapı taşları zaman içerisinde kaybolmaya başlar. Geleneksellik dediğimiz yapı, küreselleşmenin ardından gelmiştir.

Küreselleşmenin Nedenleri

Küreselleşme ile ilgili bilinen en büyük iki neden, ilk olimpiyat oyunları ve internet şebekesinin dağıtımı olmuştur. Olimpiyat oyunları sayesinde, kültürler birbirleri ile ilişki içerisine girmiş, internet sayesinde kültürler arasında olan bilgi aktarımı kolaylaşmış ve hızlanmıştır.

Tags : küreselleşme etkileriküreselleşme etkileri türkiyeküreselleşme mc donalsküreselleşme nedirküreselleşme nedir kısacaküreselleşme örnekleriküreselleşme pdfküreselleşme sosyolojiküreselleşme tanımıküreselleşmenin etkileriküreselleşmenin nedenleriküreselleşmenin olumlu etkileri
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.