close
Samsun Sosyete Outlet mağaza içerisinde kıyafetlerin fotoğrafı.

Kot pantolonlar nasıl bu kadar yayıldı ya da kadın ve erkek arasında olan giyim farkları neden bu kadar azaldı? Buna benzer soruları artık sormaktan uzaklaşarak, doğrudan toplumsal hareketleri takip etmeye yöneliyoruz. Geleneksel yapıya sahip kültürel öğeler yerine, global ve küresel yapıları takip etmeye başladık.  Küreselleşen dünyada moda akımlarının yarattığı etkileri derledim.

Moda Sektörü

Moda, giyim sektörünün dinamikliğini ve statikliğini geliştirerek, zorunlu bir ihtiyaç olan giyinmeyi değişik gereksinimiyle toplum yaşamına giren geçici bir yenilik haline sokmuştur. Ülkelerin kültürel durumlarına göre değişiklik gösterebilen moda akımları, küreselliğin önünde duramayarak tekelleşme sürecine girmiştir. Küreselleşen dünya yapısında erişilebilirliğin artması sonucunda, belirli bir kültürün öğeleri taşıyan ürünler, mevcut olan kültürün yerini almaya başlamıştır. Bunun başlangıcı için doğrudan bir zaman vermek aslında mümkündür. Sanayi devriminin sağladığı ivme ile daha da güçlü bir yayılma hızına sahip olman küreselleşme; batı merkezli ekonomik, kültürel, bilimsel olan yayılım politikalarının da desteğiyle, bütün bir dünyayı etkilemeye başlamıştır.

Türkiye’de Hazır Giyim Sektörü

Türkiye’de hazır giyim sektörü üretim ve ihracatı 1970’lerden itibaren hız kazanmaya başlamıştır. 1980’lerde ihracata bağlı büyüme planları yaratılarak, ihracatta artış sağlanmıştır. 1990’da ise sektör tüm Türkiye’de yayılarak, bölgesel üretimlere geçiş sağlamıştır. Bu zaman zarfında %12,2’lik büyüme sağlayarak en hızlı büyüyen sektör konumuna gelmeyi başarmıştır. Bu sayede Avrupa’nın en büyük hazır giyim ve tekstil ihracatçısı konumuna yükselmiştir.

Dünya Ticaret Örgütü’nün 1995 yılında kabul edilen “Tekstil ve Hazır giyim Anlaşması” gereğince ticaret sınırının ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir. Kararın yürürlüğe girmesi 2005 yılına kadar sürmüştür. Böylece rekabet unsuru bölgesel firmalardan küresel markalara sıçramıştır. Bunun sonucunda Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri duraklama dönemine girerek olumsuz etkiler ile mücadele haline bürünmüştür. Sonucunda geleneksel ürünler ile pazarda tutunmak yerine, yüksek katma değere sahip olan tekstil ve giyim ürünleri ile markalaşma amacına bürünmüştür.

Dünya Ticaret Örgütü’nün yaptığı bu antlaşmayla serbest ticaret anlayışı gelişmesi, bölgesel ve yöresel küçük esnaf ve üreticinin zaman içerisinde sonunu hazırlamıştır.

Bir de hatırlatmamız gereken küçük notlar mevcut:

  • 2017 itibari ile Türkiye’nin ihracatında en önemli paydalarından biri tekstil ve hazır giyim sektörü olmaya devam etmektedir.
  • Türkiye iç ekonomisinde de önemli bir yere sahip olan hazır giyim sektörü, hemen hemen her kesime hitap eden yerli markalar başta olmak üzere global markalar ile toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
  • 2014 yılında E-Ticaret anlayışının yayılması ile birlikte yaklaşık 50 bine yakın fiziksel mağaza faaliyetlerini sonlandırdı. 2014 yılında 450 bin tabanında olan hazır giyim mağaza sayısı, 2015 yılında yükselişini duraklatarak gerileme sürecine girdi.

Moda sektörünün, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, halen daha ekonomiye en büyük katkı payı oluşturduğu bilinmektedir. Türkiye’de de yabancı markalar başta olmak üzere, sektör içerisinde yükselen bir çok yerli marka bulunmaktadır (LC Waikiki, De Facto vb). Dünyada gelişen E-Ticaret anlayışının sağladığı ekonomik faydalar firmalar tarafından da fark edildiği için, fiziksel mağazalardan çok elektronik mağazalara yönelim sağlanmıştır. Bu da iş istihdamını sektör içerisinde azalmasına yol açmıştır.

Tags : Küreselleşen Dünyada Moda Akımlarıtürkiye giyim antlaşmalarıtürkiye giyim sektörütürkiye hazır giyimTürkiye'de Hazır Giyim Sektörütürkiyede fiziksel mağaza sayısıtürkiyede giyim alışkanlıklarıtürkiyede hazır giyim mağaza sayısıtürkiyede ihracattürkiyede kaç tane giyim mağazası var
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.