close

Ne, Ne Değildir?

Ne, Ne Değildir?

Nihilizm (Hiççilik) Nedir ve Nihilist Sanat

Nihilizm nedir

Nihilizm ya da Hiççilik, 1800’lü yıllarda Rusya’da ortaya çıkan bir felsefi akım. İnsan hayatı ile ilgili ideolojilerin, trajedilerin ve yaşantıların tamamının; üzerine yüklenen anlamlar olmadan bir şey ifade etmediğini savunan felsefi tabanlı ideolojidir. 

read more
Ne, Ne Değildir?

Siyaset Nedir ve Siyaset Felsefesi

Siyaset nedir?

Siyaset; Belirli bir toprak parçasının ya da topluluğun yönetimi ve yürütmesi ile ilgili yürütülen görüşler ve anlayışlara verilen isim. Politika ile eş anlamlı anılsa da, sosyal bilimlerin disiplinlerinde farklı anlamlara gelmektedirler.

read more
Ne, Ne Değildir?

Entegrasyon Nedir ve Entegrasyon Örnekleri

Entegrasyon nedir?

Entegrasyon, kelime anlamı olarak birleşme demektir. Fakat sosyal bilimler içerisinde anlam bütünlüğü olarak aynı anlama gelse de, disiplinlerde farklılık gösterebilmektedir. Size entegrasyonun farklı bilim disiplinlerinde olan anlamını ve asimilasyon ile arasında olan farkları anlatmaya çalışacağım.

read more
Ne, Ne Değildir?

Otizm Nedir ve Otizm Tedavisi

Otizm nedir ve otizm tedavisi.

Otizm, çocukluk dönemlerinde ortaya çıkan ve görülen kişilerde hayatları boyunca devam eden, sosyal iletişim eksikliği ve sürekliliği olan davranışlara karşı eğilimli olma durumu yaratan bir hastalıktır.

read more
Ne, Ne Değildir?

Etik Nedir ve Etik Felsefesi

etik felsefesi nedir

Etik, en basit anlamı ile dünya ahlakı olarak nitelendirilebilir. Sıklıkla ahlak ve normlar ile eş anlamlı anılabilir, fakat farklı anlamlar taşıyan terimlerdir. Toplumun kendi içerisinde olan doğrudan ilkelere, Etik denir.

read more
1 2 3 4 9
Page 2 of 9