close

Bilgi

Bilgi

Kontrolsüz Sosyal Medya Kullanımı

Sosyal medyalar ve aplikasyonları.

Sosyal medya, kullanımının kontrolsüz artışıyla birlikte teknoloji bağımlılığı yükselişe geçmiştir. Teknolojiye olan bağımlılık, kişinin gündelik hayatında olan tutarlılığını azaltmıştır. Artık sosyal medya ve internet kullanımına bağlı olarak, yeni bir sosyal hayat gelişmiştir. Sosyal hayatın bu iki ayrımında kişi bunlara bağlı şekilde sorunlar yaşayarak, davranışlarında tutarsızlıklar meydana getirebilir.

read more
Bilgi

21. Yüzyılı İnsanı İçin Yaşam Kılavuzu

Kuyrukta sıra bekleyen insanlar.

İnsan refah seviyesi ve isteklerine karşı erişilebilirliğin tarihte hiç gözükmediği kadar yüksek olduğu 21. yüzyıl toplum yapısında, Zeitgeist’i (Zamanın ortak ruhu) yakalamak da bir o kadar güçleşmiştir. Tarihin farklı dönemleri kıyaslandığında, iki yakın dönem arasında bu kadar fark daha önce hiç meydana gelmemişti. Bu doğrultuda değişen tek şey zaman ve teknoloji olmakla kalmamış, insanın ihtiyaçları da değişime uğramıştır.

read more
Bilgi

Türkiye’de Özel Eğitim Kurumlarının Ekonomide Yeri

Dershanelerin ekonomisi ve gücü.

Türkiye’de bulunan özel eğitim kurumlarının, ekonomi içerisinde olan paydası her geçen gün büyümeye devam etmektedir. Sektörün temelini bir üst öğrenim kurumuna çıkma amacı ile uygulanan sınavlara karşı hazırlık süreci oluştururken, bu sınavlarda her yıl değişikliğe gidilmesi devlet kurumlarının bu sınavlara öğrenci hazırlamasında olan güveni sarsmıştır. Böylece arz-talep ilişkisi içerisinde özel eğitim sektörünün gelişimi hızlanmış ve gelişmiştir. Yazı içerisinde özel eğitim kurumlarının Türk ekonomisi içerisinde bulunduğu yeni konumu incelemekteyim. 

read more
Bilgi

İsrail ve ABD Tekelinden Ortadoğu Politikası

İsrail haritası çizimi.

Emin Tomak, Samsun doğumlu bir yazar ve spor eğitmeni. Uzun süreden beri bir ülkü olarak belirlediği yazma işlevini yerine getirmekten uzakta, gündelik sorunlarıyla boğuşuyordu. Sağ olsun YazBuz için misafir olmayı kabul etti ve yazılarını yayınlamayı kabul etti.

read more
Bilgi

Sosyal Aktivitelerin Birey Üzerinde Olan Etkileri

Sosyal aktivitelere katılan insanlar.

Sosyal aktiviteler, bireyin toplumsal yaşama uyum sağlaması ve grup gereksinimlerini karşılaması adına gerçekleştirdiği bireysel ya da grup faaliyetlerine verilen genel addır. Sosyal aktivitelerin birey üzerinde olan etkisi oldukça yüksektir. Birey seçtiği ya da yöneldiği aktivitelere göre statü, değer ve vizyon değişikliğine ilerleyebilir. Yazı içerisinde sosyal aktiviteler hakkında minimal gereçleri ve sosyo-kültürel açıdan neden bu kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım.

Sosyal Aktiviteler Nelerdir?

Sosyal aktivite, kelime anlamıyla çok geniş bir tanıma sahip olur gün içerisinde yaptığımız basit bir eylemden, karmaşık kolektif eylemlere kadar uzanabilecek bir genişliğe sahiptir. Buna basit bir örnek olarak gitar kursuna gitmek ve futbol maçı takip etmeyi vermek mümkündür.

Sosyal Aktivitelere Katılmak Neden Önemlidir?

Bireyin gelişim süreci de dahil olmak üzere, toplum yaşamına adapte olması için katılması gereken minimal etkinlik düzeyleri mevcuttur. Akla gelen ilk örnekler; Spor aktiviteleri, sanatsal aktiviteler, eğitim aktiviteleri, toplumsal aktiviteler ve bireysel aktivitelerdir. Bu aktivitelerden bazılarına katılım için minimal şartlar yerine getirilmelidir. Bazılarına ise katılmamanın yaptırımları kişi üzerinde yaptırım getirir. Ancak genel anlamda sosyal aktiviteler bireyin gelişim çağından itibaren kişiliğini belirleyen en önemli faktörleri oluşmasını sağlamaktadır.

Bireyin sürekliliği olan ya da tek sefere yaptığı bir eylem kişiliğinde kalıcı bir tecrübe oluşturacağı için, gelecekte yapacağı seçimlerde bu noktayı referans olarak alacaktır.

Sosyal Aktivite Seçimini Neye Göre Yapmalıyız?

Sosyal aktivite seçimlerimizi yaparken, öncelikli olarak vizyonumuzu ve misyonlarımızı doğru şekilde belirlememiz gerekmektedir. Dün olduğumuz yeri, bugün bulunduğumuz konumu, gelecekte gelmek istediğimiz hayalimizi belirleyerek bu yola başlayabiliriz. Örneğin Güzel Sanatlar öğrencisi bir bireyin, sanatla ilgili kurslara ya da etkinliklere gitmesi onun için daha yapıcı olabilecekken, bir Sosyoloji öğrencisinin bunu yapması sadece kişisel haz noktasını tatmin etmesiyle sınırlı kalacaktır.

Kişi kendini ve hayatını doğru şekilde planlayarak, doğru sosyal ortamlarda, doğru etkileşimleri sağlayarak kendini gerçekleştirmeyi hızlandırabilmesi mümkün olur.

Sosyal Aktivite Örnekleri

Sosyal aktivite örnekleri birey, toplum, sosyo-kültürel durum, statü ve kültüre göre farklılık gösterebilir. En basit olarak örnekler:

  • Gitar çalmak.
  • Tiyatroya gitmek.
  • Sosyalleşmek.
  • Kurslara katılmak.
  • Spor yapmak.
  • Konferanslara katılmak.
read more
Bilgi

Sosyal Gruplar ve Birey

Sosyal gruplara örnekler.

Sosyal grup, içerisinde yer alan üyelerin belirli bir iletişimle etkileşime geçtiği, ortaklaşa bir amaç ya da çıkarlara sahip olan, belirli gelenek ve kültürü paylaşan insan topluluklarını ifade etmek için kullanılan sosyal terimdir. Bu yazım içerisinde sosyal grupların, birey üzerinde olan etkisine ve bireyin farkında olmadan içerisinde yer aldığı sosyal grupları açıklamaya çalışacağım.

read more
Bilgi

Dijital Oyun Sektörüne Uygulanan Yasaklamalar

Bilgisayar oyunlarında ki piksellerle yapılmış resim çalışması.

Dijital oyunlar, çeşitli nedenlerden ötürü ülkelerin yasalarına aykırı gelen davranış ya da eylem barındırdıkları ve bunları topluma empoze ettikleri gerekçesi ile yasaklanmalara maruz kalabilmektedir. Bu konuda ülkemiz de dahil olmak üzere bir çok ülke radikallik barındıramamıştır. Uygulanan yasakların ardından internet üzerinden yasakların delinmesi uzun sürmemiştir.

read more
Bilgi

Toplumsal Tüketim Öğeleri

Tüketim toplumu kurgusal fotoğraf yapısı.

Toplum tarafından, bireylerin uyum sağlaması adına belirsiz neden sonuç ilişkileriyle her daim irtifa kazanan belirli davranış kalıpları, eşyalar, eylemler ve mekanlar bulunmaktadır. Bunların hepsine kısaca toplumsal tüketim öğeleri nitelendirmesini yapmamız mümkündür. Toplumsal tüketim öğeleri içerisinde ispat barındırmaktadır. Süreç içerisinde yer alan bir tüketim öğesini tamamlayan birey, tüketiminin ardından bu öğe hakkında deneyimini çevresi ile paylaşır.

read more
Bilgi

Sosyoloji Meslek Mensupları Derneği Faaliyete Geçti

sosyoloji derneği resim.

Ülkemizde 46 üniversite an itibariyle sosyoloji konusunda eğitim vermektedir. Her yıl kademeli olarak artan işsizlik oranlarıyla, devletin şu ana kadar baş etmek için başvurduğu bir eylem söz konusu değil. Aksine her ilde bir üniversite mottosuyla birlikte, daha fazla üniversiteli işsiz kazandırma çabasına girmiş durumdalar. Bu durum tabi ki sadece sosyoloji için geçerli değil. Felsefe ve diğer sosyal bilimlerde fazlasıyla nasibini almış durumda. Ancak Samet Beyaz önderliğinde kurulan Sosyoloji Meslek Mensupları Derneği, bu duruma karşı bir farkındalık uyandırmak adına girişimlerine başladı.

read more
Bilgi

Neden Çalışmak Zorundayız?

İddia bayinde vakit öldüren insanlar.

Neden çalışmayı sevmiyoruz diyerek hayatınızda en az bir kez hayıflanmışsınızdır. Marksist teorisyen Lev Troçki insanları “tembel bir hayvan” olarak tanımlamıştır. Bunun dışında Fordist üretimin başlamasına neden olan düşünce akımında da, insanların tembel bir canlı olarak çalışmaktan nefret ettikleri söylenmiştir. Bu üretim ve çalışma şeklinde, olabildiğince iş bölümü sağlanarak insanların monoton ve tek düze olan bir sistemde çalışmaları sağlanmıştır. Burada tamamen üretim hattı üzerine çalışan kişilerin dağılımlarıyla, çalışma basitleşmemiş ama kontrol altına alınabilmiştir.

read more
1 2 3 4 5 9
Page 3 of 9