close
Sulu boya resim çalışması

İdeoloji Karmaşası ve Radikalizm” başlıklı yazımın içerisinde; İdeolojilerin kökenine ve ideoloji ekseninde ortaya çıkan vizyon gelişimine, ideolojik düşünce yapısı ekseninde kaynaklarımızı değerlendirme biçimimize ve ideolojinin radikalizm üzerinde olan etkilerine değinmeyi planlamaktayım.

İdeoloji ve Radikalizm’in Neden Sonuç İlişkisi

Sosyolojik düşünmenin ilk prensiplerinden biri; Tecrübelerimizi tekrar değerlendirmeye ve üzerinde düşündürmeye yöneltir. Şeylerin olduğunu zannettiğimiz şekilde olmadığını düşünmemizi ve başka yorumların ya da farklı perspektiflerin de olabileceğini fark etmemizi amaçlar.

Oysa endüstri toplumunun oldukça geride kaldığı, bilgi toplumu kavramının artık literatürlerde 21. yüzyıl toplum yapısı için anılmaya başlanmasına rağmen, halen daha bireylerin belirli bir düşünce yapısının neden-sonuç ilişkisini kuramadığını görmekteyiz. Aklımıza gelen ilk soru: Bu durumun sorumlusu doğrudan ideolojiler mi, yoksa mevcut ideolojileri savunmak için geliştirilen toplumsal değerler ve toplumsal normlar mıdır? Ancak gözümüzden kaçan küçük bir ayrıntı mevcut; Radikalleşme. Şimdiye kadar sosyal bilimler, ideolojilerin yarattığı eksende bireylerin gelişememesini ve ideolojinin fikirlerine olan bağlılıklarından öteye gidememesinin sorumluluğunu ideolojilere ya da ideolojilerin yaşandığı toplum yapısına atfetmişti (Belirli bir ideoloji, belirli bir toplum yapısına olan etkileri kötü ya da istenilmeyen şekilde sonuçlanır ise: Mevcut ideolojinin kusurlu olduğunu ya da toplumun bu ideolojiye uyum sağlayabilecek yetkinlikte olmadığı açıklamalarından biri ile sonuçlandırılır). Radikalleşme ise sosyal bilimlerin gözünden kaçan, etkilerinin sonuçları hakkında fikir sahibi olabileceğimiz bir araştırma evrenine sahip olmayan bir düşünce yapısı. Psikolojik ve sosyolojik açıdan geniş kapsamlı bir inceleme havuzuna sahip olmayan bu yapı içerisinde, sonuçlarının öngörülmesi mümkün olmayan davranış kalıpları gelişmiştir.

Ufak bir örnek ile açıklamak daha basit olacaktır: Belirli bir toplumun normlarını ve yine belirli bir ideolojinin temel yapı taşlarını farklı iki küme olarak düşünelim. Bunların gerektirdiği davranış kalıplarını, yaşama şekillerini ve düşünce yapılarını bu kümelerin içerisinde yer alacak şekilde belirtelim. Radikal eylemler, bu iki kümenin hem içerisinde hem dışarısında hem de kesişim kümesinde. Yani aslında radikallik başlı başına farklı bir küme.

Bahsettiğimiz radikallik, eleştirel olduğu kadar gerekliliği de sorgulanabilecek bir durumdadır. İdeolojilerin kökeninin aileden, toplumdan ya da öğretilerden kısaca tecrübelerden geldiğini söylersek bile, radikal eylemleri olumlu ya da olumsuz doğrudan eleştirmemiz maalesef mümkün değil. Her halükarda ideolojilerin mevcut yapısı içerisinde radikalleşmenin sonucu ile mevcut fikirlerin ya da yapıların daha ileriye taşınamamasını eleştirmekteyim.

İdeoloji Karmaşası

İdeoloji karmaşasını; Belirli bir ideoloji hakkında temel fikirleri savunurken, bu fikirler hakkında düşünce sahibi olmama durumu olarak öznel bir yorum ile açıklayabilirim. Ancak ideoloji karmaşasının toplum üzerinde etkisi, tıpkı radikalizm’in fark edilmeyen etkisi kadar büyüktür. Çünkü aslında ikisinin temelini oluşturan durum aynıdır: Bilinçsizlik. Savunulan değer ya da belirli bir yaşama şeklinin gereçlerini savunarak bu konu ile ilgili yaptırım uygulayacak kadar ileriye gitmenin ardında, aslında bahsedilen değer ya da yaşama şekli hakkında bilgi sahibi olunmadan genelde aileden, toplumdan ya da rol model kişilerden gelen koşullandırma yattığı ortadadır. Bu karmaşanın sonucunda birey, bilgi açığını kapatmak adına aşırı davranışlar sergileme eğilimindedir.

Vizyonumuz İdeolojimizin Yansıması mı?

Mevcut etiğimizi düşündüğümüzde, ideallerimizin, ideolojimizin ve toplumsal yapının ekseninde evrildiğini fark edeceksiniz. Vizyonumuz ise mevcut etiğin ışığı ile oluşacaktır. Bireyin kendi hayatına ve seçimlerine karşı nesnel olması mümkün olmadığı için, vizyonumuz’un dolaylı olarak ideolojinin yansıması olduğunu belirtmekte sakınca görmüyorum.

Anıl Kölmük
sab1t@msn.com

Tags : ideolojiideoloji karmaşasıideoloji karmaşası nedirpsikolojipsikolojik makaleradikalradikalizmradikalizm etkileriradikallik nedirsosyolojisosyolojik makale
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.