close
Hiyerarşi nedir

Hiyerarşi, belirli bir sosyal toplumda ya da var olan bir kuruluş içerisinde bulunan kişilerin alt-üst ilişkileri, emir ve komuta zincirlerinin tamamını sınıflandıran sisteme verilen isimdir.

Günümüz Toplumunda Hiyerarşi

Günümüzde hiyerarşi toplumun her kısmında görünmektedir. Modern toplum hayatının merkez yapı taşının hiyerarşi olduğunu söylemek doğru olacaktır. Çünkü mevcut sistem içerisinde, her insanın üzerine düşen bir görev ve durum söz konusudur. Bu aile içerisinde, iş yerinde, okulda ve gündelik yaşamda devam eder. Her kişinin içinde bulunduğu durum ile ilgili sahip olduğu bir statü vardır. Bu statü, hem kişinin benliğini oluşturur hem de şu an olduğu yer, geldiği yer ve gideceği yer hakkında ona bilgi verir.

Bunu örnek ile anlatmak gerekirse; Türkiye içerisinde aile hayatında ataerkil sistem oldukça sık görülen bir durumdur. Buna göre aileyi yöneten kişi ya da aile reisi, ailenin en yaşlı erkeğidir. Yani hiyerarşinin en başında o yer alır. Çalıştığımız iş yerinde olan emir komuta zinciri de hiyerarşinin farklı bir örneğidir. İş yerinde olan müdür, işin doğru ve yerinde devam etmesi için yönlendirmeleri yapar.

Hiyerarşik Yapı Nedir? Hiyerarşik Sistemler Nelerdir?

Belirli bir kurumun ya da topluluğun yönetiminin, üst statülerden alt statülere doğru emir komuta zincirini takip etmesi durumudur. Günümüzde en sık görülen yönetim şeklidir.

Hiyerarşik yapı aslında bir organizasyon şemasıdır. Herkes kendi görevlerini ve davranışlarını kontrol altında tuttuğu bir sistemi devam ettirme çabası olarak da açıklanabilir.

Maslow Teorisi ve Hiyerarşi Piramidi

1943 yılında psikolog Abraham Maslow tarafından ortaya atılmış ve sonrasında da geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir. Maslow teorisi insanların oluşan ihtiyaçlarını karşılamaya ve içlerinde belirli bir hiyerarşi yaratan daha gerekli ya da üst ihtiyaçları tahmin etme arayışına girdiklerini söyler. Kişinin birey olarak gelişiminin, bulunduğu zamana göre önem arz eden ihtiyaç kategorilerinin niteliği tarafından belirlendiğini konu olarak görmektedir. Kişi bir bölüm içerisinde olan ihtiyaçlarını tam olarak gideremeden, bir üstte olan ihtiyaç kategoride olan ihtiyaçlara konsantre olmaya başlar. Yani kişi tam olarak gelişimini tamamlaması böylece mümkün olmaz.

Daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse; İnsanın varlığını tamamlaması için gereken beş başlıktan oluşan ihtiyaçlar sırası vardır. Bu ihtiyaç sırasını tamamlamadan, diğer ihtiyaçlara geçmesi durumu da insanlar içerisinde çok sık gözlemlenebilen bir durumdur. Fakat bu durumda kişi, kendini ya da benliğini tamamlamadan geçtiği için üst basamağa bunun ile ilgili sorun yaşaması da kaçınılmaz olur.

Tags : hiyerarşihiyerarşi nedirhiyerarşi örneklerihiyerarşi piramidihiyerarşik sistem nedirhiyerarşik sistemlerhiyerarşik sınıflandırmahiyerarşik yapı nedirhiyerarşik yapılarmaslow teorisi nedir
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.