close
Feodalizm Nedir?

Feodalizm ya da bilinen adı ile derebeylik. Ortaçağ Avrupası başta olmak üzere, tarihin bir çok evresinde rastlanan sosyal, siyasal ve ekonomik olarak kitlelerin yönetim ve örgütlenme şeklidir. Feodal sistem basit olarak korunan ve koruyan olarak ikiye ayrılır. Hiyerarşik şekilde, koruyan kişiler, korunan kişilerin, korunmaları karşılığında kişisel hak ve özgürlüklerini ellerinde bulundururlar.

Feodalizmin Özellikleri ve Yapıları

Siyasal olarak feodal sistem, bir üçgen ile açıklanabilir. Üçgenin en üstünde Kral, İmparator ya da Toprak ağası ve ona bağlı olan soylular yer alır. En altta ve üçgenin en büyük bölümünü ise serfler yani işçiler ve köleler oluşturur. Ekonomik olarak bulundukları krallıklarda ve ülkelerde Feodal beyleri, kral üzerinde doğrudan güç kullandıkları gözükmüştür. Bunun başlıca sebepleri; Ekonominin doğrudan feodal beylerin iradesinde şekillenmesi ve kral üzerinde buna dayanak göstererek güç kullanması olarak aktarılabilir. Aksi durumlarda da Kral, Feodal beyinin kendi üzerinde güç kullanmasının önüne geçmek için savaş açabilir. Fakat hali hazırda belirli bir kale içerisinde kendilerini savunan Feodal beyleri, altı ay belki de bir yıl kuşatmaya yetecek kadar yiyecek ve içecek depolarına sahiptirler.

Feodal sistemde bir diğer önemli konu da askeri birliklerdir. Kraliyetler ya da devletler, doğrudan bir ordu kurmak yerine, Feodal beylerinin kendilerini korumaları ve yetiştirmeleri için ödenek ayırarak, savaş zamanında feodal beylerinden teker teker askerleri çekmektedirler. Savaş zamanlarında kaleleri ele geçirmek imkansıza yakındır. Kuşatmalar yıllar sürebilmektedir.

Feodal sistemin temelinde; yerellik ve özerklik yer almaktadır. Her bir feodal beyinin kendince kurallarının ve yasalarının olması da görülmemiş bir durum değildir. Günümüzde olan eyalet sistemine oldukça benzer bir yapıdır.

Feodalizmin Ekonomik Yapısı

Feodalizm içerisinde ekonomi basit işler. Soylular, topraklarını köylülere kiralarlar ve çalışmalarının neredeyse tamamını soylulara verirler. Sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kadarını kendilerine ayırırlar. Soylular bu kârlı alışveriş sayesinde, köylülere güvenliklerini ve barınmalarını sağlarlar. Ticarette yüksek bir gelişim söz konusu olmadığı için, alışverişler basit, iş sınıfları da tekelleşmiştir.

Feodalizm İçerisinde Olan Sınıflar

Feodalizm içerisinde doğrudan bir piramit şekli görülmektedir. Üçgenin en ucunda kraliyet ve asiller yer alırken, aşağıya doğru indikçe köylüler ve köleler yer almaktadır.

  • Asiller
  • Ruhban Sınıfı
  • Köylüler
  • Köleler

 

Tags : cermenlerderebeylik nedirfeodal devletlerfeodal sistemfeodal tımar sistemifeodalizm ekonomifeodalizm kısacafeodalizm nedirfeodalizm özelliklerifeodalizm sınıflarıhititlerde feodal tımarkavim nedir
akol

The author akol

1 Comment

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.