close
Ekoloji Nedir?

Ekoloji ve Ekosistem Nedir?

Ekoloji, canlı olguların hem kendi cinsleri ile hem de çevreleri ile aralarında olan ilişkiyi araştıran bilim dalıdır. Ekosistem ise, canlı ya da cansız olarak nitelendirilen bütün çevreye verilen isimdir. Ekosistem kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır; Abiyotik faktörler ve Biyotik faktörler olmak üzerek.

Abiyotik Faktörler: Su, hava, toprak, iklim gibi cansız nesneleri içine alan kısma verilen isim.

Biyotik Faktörler: Üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olarak içine kapsayan kısma verilen genel isim.

Ekolojinin Kapsamı

Ekoloji genel olarak bütün canlı organizmaları içerisinde kapsayan bir kavram değildir; İçerisinde yer alan canlı türleri, canlı çevresi, insan, hayvan ve bitkilerden oluşan ve bir arada yaşadıkları alanları ve toplulukları içerisinde yer edinen bir kavramdır. Tanım içerisinde yer alan “içerisinde yaşadıkları ortam” cümlesi, yaşadıkları cansız çevreyi işaret eder yani, hava, su, toprak, ışık gibi alanları içerisine alır.

Ekoloji Bilimi

Ekoloji bilimi araştırma konusu, yöntemleri ve amaçlarında olan bazı temel özelliklerinin desteği ile birlikte diğer çevre bilimlerinden ve doğa bilimlerinden ayrılır. Ekoloji bir bilim dalı olarak, bütün canlılar ve canlılar adına ortak nitelendirilen ve canlıların üzerinde etki yaratabilen bütün temel prensipleri ve konuları ayrıntıları ile birlikte inceler. Aslında ekoloji bir canlının iç yapısını değil; Hayatını, gelişimini ve bu gelişimin içerisinde geçtiği hayati ortamı ve diğer canlılar ile aralarında olan etkileşimi detaylı bir şekilde inceler.

Ekosistem Nedir?

Belirlenen belirli bir yer, mekan ya da çevrenin içerisinde yer alan canlıların ve onların etrafında olan cansız çevrenin karşılıklı etkileşimlerinden ortaya çıkan ve daimiliği olan ekolojik sistemlere verilen isimdir. Ekosistem aynı anlam içerisinde, besin ağını da nitelendirir ve şekillendirir. Dünyayı ve içerisinde olan bütün canlı ve cansızları kapsamak üzere küresel bir düzeni ifade eder.

Ekolojik Denge Nedir?

Ekolojik bir sistem içerisinde yer alan bir olgu ya da duruma karşı yapay şekilde etki edilmediği durumda, genel olarak karakteristik özelliklerini koruyarak bu konuda daimilik gösterme sürecine verilen isimdir. Ama belirtmek gerekir ki bu hiçbir değişiklik olmayacağını da söylemez. Zaman içerisinde değişim süreci yaşanacaktır ancak bu ekosistemin genel karakterini etkileyecek düzeyde olmayacağını anlatır.

Tags : ekolojiekoloji anlamıekoloji dergisiekoloji ders notlarıekoloji hocalara geldikekoloji nedirekoloji nedir kısacaekolojik dengeekolojik denge nedirekolojinin kapsamıekosistem nedirekosistem neleri kapsar
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.