close
Samsun, lise caddesinde yürüyen insanlar.

Toplumsal yapılar, kurumlar ve normlar; birey olarak insanın üzerine geçerek, normalite adı altında kişileri kalıplara sokmaktadır. Birey doğumundan itibaren maruz kaldığı baskılar ve eğitimlerin sonucunda, kişiliğini bunlara bağlı şekilde geliştirir. Kimi yerlerde topluma uyum sağlarken, kimi yerlerde de toplumun karşısında yer alabilmektedir. Yine de etken olan şey mevcut olan bir yapı olduğu için, toplum içerisinde bireyin buna bağlı ya da buna karşı yaşaması, yine de bu yapının içerisinde yer aldığının göstergesidir.

Bireysel Davranış Kalıpları

Toplum içerisinde birey kendini ön plana çıkartmak ve toplum içerisinde yaşayan diğer bireylerin dikkatini çekmek ve kendini ispat edecek davranışları yapma eğilimindedir. Bu davranış şekilleri toplumdan topluma değişebileceği gibi, kişiden kişiye değişmesi de muhtemeldir. Birey kendini bağlı bulunduğu topluma ispat etmek için toplumsal gereçleri yerine getirmeye çalışır. Toplum normalitesine uygun şekilde ortaya çıkan bu davranış kalıpları ve eylem havuzu sayesinde kişinin davranışları ve bireysel özellikleri gelişim sağlar.

Kendini Farklılaştırma Eğilimi

Birey toplumsal davranış kalıplarının minimal gereçlerini ve normlara uygun şekilde yaşamak konusunda gelişimini sağlamasının ardından zaman içerisinde kendini farklılaştırma eğilimlerine bürünür. Belirli bir toplum yapısı içerisinde bu yüzden doğrudan %100 normlara uygun bir insan bulunması da imkansızdır. Herkesin kendi çıkarlarına uygun şekilde belirli bir değeri savunması, çıkar çatışmasını sağlasa da ortak olarak uzlaşılan alan, bu normların baskınlığıdır.

Kişilerin kendilerini dışa vurabilecekleri alanların, erişebilirlik seviyesi artmasıyla birlikte daha da arttığı düşünülse de, aslında mevcut yapı içerisinde tekelleşmeye gidilmiş alışkanlıklarla sınırlı kalmıştır. Bu noktada erişebilirlik, küreselleşmeyle eşgüdümlü olarak toplumsal eylem yapısını merkezine almıştır. Maslow hiyerarşisinde sıklıkla görülen kendini başarma gereksinimleri içerisinde yer alan birey olarak toplum içerisinde saygınlık kazanma, bu noktada bireylerin toplumsal aktivitelerini açıklamakta formülümüzü oluşturuyor. Mevcut toplum yapısı içerisinde olan psikolojik gereksinimler baz alınarak kapitalleşen ihtiyaçları küresel boyuta taşımak için, toplum normalitesi kullanılmıştır. Türk toplumu da dahil olmak üzere gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde en sık bulunan bireysel farklılaşma çabaları altta yer almaktadır.

  • İnternet kullanımı

  • Sosyal medya

  • Kendini özel hissetme meyli

  • İnsanların beğenilerini ve onayını alma arzusu

  • Toplum tarafından onaylanan ve tekrar edilen eylemleri sürdürme ve bunları paylaşma

  • Lüks tüketim

 

Tags : bireysel davranış kalıplarıbireysel farklılaşma çabalarıbireysel özelliklerimizdavranış kalıplarının gücü pdffarklılaşma çalışmalarıkuralcı insan nasıl olurmodal davranış kalıplarıözel hissetmeözel hissetme ihtiyacısosyolojide davranış kalıplarısosyolojide özel hissetmetoplumsal davranış kalıpları nelerdirtoplumsal kalıplar
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.