close
Sosyal politika nedir?

Belirli bir toplum bütününün, devlet tarafından refah ve korumasının sağlanması için uygulanan politikalar bütününe sosyal politika denir.

Sosyal Politikalar Tarihi

İnsanların eşitsizliğinin kökeni, modern toplum ve geleneksel devlet yapısından daha da öncesine dayanmaktadır. Sosyal hak kavramı literatürümüze ancak sanayi devriminden sonra yaşanan gelişmeler ile girebilmiştir. Aydınlanma çağıyla başlayan eşitlikçi ve özgürlükçü düşünce yapısı, toplum içerisinde sınıflaşmaya sebep olmuştur. Sanayi devriminden yaklaşık otuz-kırk yıl sonrasında; Çocuk işçilerin artması, köyden kente olan göçün artması (iş gücünün ucuzlaması), çalışma saatlerinin orantısız artması, kalifiye eleman gücüne ihtiyaç kalmaması gibi durumlardan dolayı İngiltere de sendikalaşma hareketi başladı. Böylece işçilerin ve işçi haklarını savunmak için belirli temsilciler seçilerek, devlet tarafında hakları aranmaya başlamıştır. İngiltere parlamentosu ilk başta sendikanın istediklerini kabul etmedi, sonucunda işçiler grev hareketlerine başladılar. Bu zamana kadar kişilerin fizyolojik gereksinimleri devlet ya da bağlı bulundukları kurum tarafından karşılanmamaktaydı. Grev süreçlerinin ardından İngiltere ekonomisi büyük bir zarara uğradı ve suçlu olarak politikacılar gösterildi. İngiltere, sosyal devlet kavramına yönelik ilk eylemi yapan devlet olma özelliğini taşımaktadır.

Özet olarak; Kapitalizmin yarattığı eşitsizlik ve sınıf ayrımını ortadan kaldırmaya yönelik hareket bütünü olarak Sosyal Politika doğdu.

Sosyal Politika Uygulamaları

Sosyal politika uygulamaları, devletlere göre farklılık gösterebilir. Gelişmiş ülkelerde azınlık hakları daha çok gündeme gelirken, gelişmekte olan ülkelerde fizyolojik ihtiyaçlar ile sınırlıdır. Sosyal politikanın genel olarak kapsadığı uygulamaları ise;

 • Sağlık
 • Eğitim
 • Konut
 • Güvenlik
 • Sosyal Güvenlik
 • İstihdam
 • Sosyal Hizmetler

Türkiye’de Sosyal Politikalar

Türkiye içerisinde yer alan sosyal politikalar, Osmanlı’ya kadar uzanmaktadır. Sanayi devriminin ardından yaşanan sendikalaşma ve grev hareketlerinin Osmanlı’ya sıçramasının önüne geçilmesi için, bir dizi sosyal politika kanuna sokulmuştur.

Osmanlı Devleti’nde Uygulanan Sosyal Politikalar;

 • Polis Nizamnamesi
 • Dilaver Paşa Nizamnamesi
 • Maadin Nizamnamesi
 • Mecelle
 • Tatil-i Eşgal Kanunu
 • Cemiyetler Kanunu

Ancak Cumhuriyet dönemi ile birlikte, medeni bir uygulamaya geçilmesi konusunda Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Fıkrası büyük önlemler almıştır. Burada amaçlanan işçi haklarını ortaya çıkartırken, iş vereni de savunmaktır.

Türkiye Sosyal Politika Kanunları

 • 1921 – Ereğli Havzası Maden İşçi Kanunu
 • 1924 – Hafta Tatili Kanunu
 • 1925 – Taktir-i Sükun Kanunu
 • 1926 – Medeni Kanun
 • 1926 – Borçlar Kanunu
 • 1926 – Teşvik-i Sanayi Kanunu
 • 1930 – Genel Sağlık Kanunu
 • 1932 – Sanat ve Sanat Hizmetleri Kanunu
 • 1935 – Ulusal Bayram Tatilleri
 • 1936 – İş Kanunu
 • 1938 – Cemiyetler Kanunu
 • 1940 – Milli Koruma Kanunu
 • 1950 – Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu
 • 1950 – İş Mahkemeleri Kanunu
 • 1952- Basın Çalışanları Kanunu
 • 1953 – Deniz İş Kanunu
 • 1954 – Öğle Tatilleri Kanunu
 • 1956 – Ek Ödeme Kanunu (Mesai)
 • 1963 – Sendikalar Kanunu
 • 1963 – Grev ve Lokavt Kanunu
 • 1964 – Sosyal Sigortalar Kanunu
 • 1965 – Devlet Personeli Sendikaları Kanunu
 • 1972 – Dernekler Kanunu
 • 1983 – Sendikalar Kanunu
 • 1983 – Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
 • 1983 – Dernekler Kanunu
 • 1983 – Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

Tags : Atatürk Döneminde Sosyal Politikadar ve geniş anlamda sosyal politikaOsmanlıda sosyal politikarefah devletisosyal politika araçlarısosyal politika azınlıklarsosyal politika ders notlarısosyal politika engellilersosyal politika lgbtsosyal politika makalelerisosyal politika nedirsosyal politika sendikalaşmasosyal politika tarihisosyal politika uygulamalarısosyal politikalarsosyal politikalar nelerdirtürkiyede sosyal politika
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.