close

Ne, Ne Değildir?

Ne, Ne Değildir?

Normatif Nedir ve Felsefede ve Bilimlerde Normatiflik

Normatif Nedir?

Normatif, ideal olarak olması gereken ile ilgilenen ve etik, değer ya da belirli bilimsel disiplinlere dayanan anlayış ya da disiplinlerdir. Normatiflik, felsefe ve hukukta kendine çok geniş bir yer bulmuştur. Ancak bu düşünce yapılarının doğurduğu sonuçlarla sosyoloji ve psikoloji alanında da geniş yankı yaratmıştır.

read more
Ne, Ne Değildir?

Optimist (İyimserlik) Nedir ve Optimist İnsan Özellikleri

Optimistlik nedir?

Optimist; Yaşanmış, yaşanabilecek ve yaşanacak olaylara karşı olabilecek her türlü olumsuz durumun optimize edilebileceğini düşünerek, bu konumda olumlu bakış açısı geliştirme haline verilen genel isimdir. Pesimist’in tersidir. Yıllardan beri yapılan bardağın yarısını boş ya da dolu görme perspektifi örneğinde, bardağın dolu tarafına bakma halidir.

read more
Ne, Ne Değildir?

Vizyon, Misyon Nedir ve Aralarındaki Farklar

Vizyon Misyon Nedir?

Vizyon ve Misyon, iş dünyasında sıklıkla kullanılan iki terimdir. Ancak kelime anlamları ile Felsefede ve Psikoloji’de de kullanılması mümkündür. Sizlere Vizyon nedir?Misyon Nedir? ve Vizyon ve Misyon aralarındaki farkları açıklayacağım.

Vizyon Nedir?

Vizyon, gelecek için kurguladığımız resim, konum ya da seviye öngörüleri ya da taleplerine verilen isimdir. Şirketlerin uzun vadede yer alan iş planları ve iş etiklerini simgelemek için kullanıldığı görülmektedir. Ancak bireysel olarak, koyulan hedefler ve hayata bakış açımızı belirtmek için de vizyon terimi kullanılabilir. Hayat vizyonu, ideolojilerimizi ve etik değerlerimizi belirtmekte kullanabileceğimiz gibi, gelmek istediğimiz noktayı simgelemek için de kullanabiliriz.

Vizyon ve hayal arasındaki fark ise, vizyon bizim gelecekte olmak istediğimiz ideolojik konumumuz olurken, hayal ise ideolojilerimize ya da statümüze bağlı olmadan olmasını istediğimiz kişi ya da yer olarak açıklanabilir.

Günümüzde bireylerde gelecek kaygısının sadece maddi kaynaklı olması, vizyon eksikliğinin sonuçları arasında gösterilmektedir. Öğrenim hayatı süren bireylerin, kendilerine uygun bir vizyona sahip olmaları sonucunda çok daha iyi yerlere gelecekleri kesindir. Ancak bu konuda eğitim, kültür ve toplumsal normlarımızın uygunluğu tartışmaya açıktır.

Misyon Nedir?

Misyon, belirli bir örgüt, şirket, kişi ya da kurumun var olma ideolojisini ve var olan ideolojisinde yer alan görev ve adımları simgeleyen terimdir. Tıpkı vizyonda olduğu gibi iş terimleri argümanları arasında kendine yer bulan Misyon kelimesi, şahsi olarak vizyonumuza ya da ideolojilerimize ulaşırken izlediğimiz yolda atacağımız adımları anlatmak için de kullanılabilir. Örneğin vizyonumuz sosyoloji profesörü olmak olduğunu varsayalım, bunun için ilk misyonunuz sosyoloji bölümünü bitirmek olacaktır.

Vizyon ve Misyonun Arasındaki Fark

Vizyon ve Misyon sıklıkla eş anlamlı anılan kelimelerdir. Ancak kısaca aralarındaki farkı özetlersem durumu daha iyi idrak edebilirsiniz. Vizyon uzun vadede yer alan ideolojilerimizi ve etiğimizi simgelerken, misyon kısa vadede yapacaklarımızı ve kazanımlarımızı belirtmemize yardımcı olur.

Vizyon sahibi olmak demek, bundan on yıl sonrasında kendinizi gördüğünüz yeri belirtir. Ve bu gördüğünüz yerlere ulaşırken önünüzde olan her engel sizin aslında misyonlarınızdır. Bu misyonlar sayesinde, vizyonunuza ulaşabilirsiniz.

read more
Ne, Ne Değildir?

Sosyal Psikoloji Nedir ve Konu Anlatımı

Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji, toplumun ve toplum içerisinde yer alan norm, kültür ve kurumların kişi üzerinde olan etkilerini araştıran bir bilim dalıdır. Sosyoloji ve psikoloji ile yakın ilişkilerdedir. Çalışma ve araştırma alanları hem toplumu hem de bireyi kapsamaktadır.

read more
Ne, Ne Değildir?

Nihilizm (Hiççilik) Nedir ve Nihilist Sanat

Nihilizm nedir

Nihilizm ya da Hiççilik, 1800’lü yıllarda Rusya’da ortaya çıkan bir felsefi akım. İnsan hayatı ile ilgili ideolojilerin, trajedilerin ve yaşantıların tamamının; üzerine yüklenen anlamlar olmadan bir şey ifade etmediğini savunan felsefi tabanlı ideolojidir. 

read more
Ne, Ne Değildir?

Siyaset Nedir ve Siyaset Felsefesi

Siyaset nedir?

Siyaset; Belirli bir toprak parçasının ya da topluluğun yönetimi ve yürütmesi ile ilgili yürütülen görüşler ve anlayışlara verilen isim. Politika ile eş anlamlı anılsa da, sosyal bilimlerin disiplinlerinde farklı anlamlara gelmektedirler.

read more
Ne, Ne Değildir?

Entegrasyon Nedir ve Entegrasyon Örnekleri

Entegrasyon nedir?

Entegrasyon, kelime anlamı olarak birleşme demektir. Fakat sosyal bilimler içerisinde anlam bütünlüğü olarak aynı anlama gelse de, disiplinlerde farklılık gösterebilmektedir. Size entegrasyonun farklı bilim disiplinlerinde olan anlamını ve asimilasyon ile arasında olan farkları anlatmaya çalışacağım.

read more
1 2 3 9
Page 1 of 9