close

Bilgi

Bilgi

Samsun Kitap Kulübü Kuruldu

Samsun Kitap Kulübü Etkinliği

Samsun’da ikamet eden dört arkadaş, Türkiye’de okuma oranını yükseltmek için bir hareket başlattı. Başlattıkları hareket neticesinde oluşturdukları Samsun Kitap Kulübü, ihtiyaç sahibi olan kişilere hem kitaplarını temin ediyor hem de haftalık belirledikleri kitapların ardından buluşma sağlayarak sosyal bir proje vazifesi görüyor.

read more
Bilgi

Bilişim Çağında Marksizm Eleştirisi Üzerine

Çığlık resmi kapitalizm

Bu yazı ağırlıklı olarak Hans Freyer’in “Sosyoloji Kuramları Tarihi” kitabındaki Karl Marks’a addedilen bölüm içeriğinden esinlenerek yazılmıştır

Karl Marks dediğimizde aklımızda canlanan onlarca farklı kavram ve bağlantı; mevcut toplumsal yapımızın gelişimiyle şekillenen fikir tekelciliği, basın erişimi, ideolojik gayeler ve en önemlisi okuma eksikliği, nam-ı diğer kulaktan dolma bilgilerle ortaya çıkmaktadır. Marks’a karşı içimizde bulunan şüpheci, bilhassa antipatik yaklaşım, sosyolojik bağlamda bilimsel öğrenim yaklaşımına ağır basmamalıdır. Bu fikir yürütmesi ile makaleye asıl vermek istediğim isim ise şu olmaktadır: “Marksist Teori Eleştirisi Üzerine Gayrı Marksist Eleştiri”.

read more
Bilgi

Türkiye Siyasi İstikrarsızlığı

Türkiye siyasi hareketleri

Türkiye, Cumhuriyetin ilan edilmesinden itibaren siyasetin toplumun en küçük yapı taşı olan aileden başladığı ve bütün toplumsal kurumlarda oldukça sert şekilde hissedilen bir ülke konumundadır. Ülke içerisinde liderlerin taşıdıkları özellikler ve yaşanan ideoloji değişiklikleri de buna ışık tutmaktadır. Yaşanan siyasi ve ideoloji tabanlı istikrarsızlığın nedenleri ve radikal gözüken ideolojilerden bile sağlanan dönüşler hakkında yaptığım derleme yazının devamında yer almaktadır.

read more
Bilgi

İdeoloji Karmaşası ve Radikalizm

Sulu boya resim çalışması

İdeoloji Karmaşası ve Radikalizm” başlıklı yazımın içerisinde; İdeolojilerin kökenine ve ideoloji ekseninde ortaya çıkan vizyon gelişimine, ideolojik düşünce yapısı ekseninde kaynaklarımızı değerlendirme biçimimize ve ideolojinin radikalizm üzerinde olan etkilerine değinmeyi planlamaktayım.

read more
Bilgi

Üniversite Öğrencisi Olarak Rollerimiz Neler Olmalıdır?

Ortaç Oruç perspektifinden Fransa

Üniversite öğrencilerinin, yaşadıkları toplum içerisinde olan sorumlulukları her daim tartışmaya açık bir konu olarak kalmıştır. Bu eksen içerisinde öğrenci; Yetiştiği kültüre, öğrenimine, ihtiyaçlarına, ideolojisine ya da gelişimine zaman ayırmak zorundadır. Global Voices‘te Turkish Lingua Editor (Türkçe içerik editörlüğü) vazifesini üstlenen Ortaç Oruç yazısında, bu konu ile normatif bir değer biçmeyi amaçlıyor.

read more
Bilgi

Ters Mantıkla “Yaratıcı-Tanrı” Kavramının Eleştirisi: Üç İbrahimi Dinin Tutarsız Tanrısı

Sorgulayan zihin fotoğrafı

Doğruyu söylemek gerekirse bu fikir tesadüfen aklıma geldi.  Konuyu elimden geldiğince yalın, lakin ayrıntılı şekilde anlatmaya çalışacağım. Aslında Tanrı kavramının sadece bir kavramdan ibaret olduğu gerçeğini  sizlere göstermeye çalışacağım.  Öncelikle size son bir kaç yılda ziyadesile meşurlaşmış “Her şeyi Tanrı yarattıysa; Peki Tanrıyı kim yarattı?” sorusu hakkında konuşacağım.  İlk öncelikle söylemeliyiz ki bu soru anlamsızdır. Çünkü dini Tanrı kavramı; Her şeyi yaratdığı için “her şey’in”  dışında kalmış oluyor ve “her şey’in” özelliklerinden sıyrıldığı gibi ona yönlendirilen sorulardan da özgür oluyor.  Lakin biraz önce otobüsdeyken bu sorunun tam tersini düşünmeye çalıştım:  Her şey Tanr’yı yarattıysa, peki Tanrı neyi yarattı?

read more
1 2 3 4
Page 1 of 4