close
Emile Durkheim

Pozitivist bilimler içerisinde; Sosyoloji, psikoloji ve özellikle antropoloji bilimlerinde ve alt disiplinlerinde yer alan, kişisel biyolojik gereksinimleri ortaya çıkartma amacıyla ortaya çıkartılan bir paradigmadır.

İşlevselcilik hareketi genel olarak Sosyoloji’nin kuruluşu ile birlikte anılmaktadır. Emile Durkheim İşlevselciliğin ilk temellerini atarken, Talcott Parsons ise günümzdeki gelişimlerini sağlamıştır.

İşlevselcilik genel olarak toplumun içerisinde olan bütün yapılar ve toplum işleyişine odaklanır. Toplum içerisinde olan kolektif iş bölümünden, bireylerin fizyolojik ihtiyaçlarına kadar geniş bir araştırma kapsamı vardır. Toplumsal statüler ve toplumsal normlar bu konuda İşlevselcilik için çok önemlidir, çünkü işlevselciliğe göre toplumun varlığını sürdürmesi için bunlara ihtiyaç vardır.

İşlevselcilik için anahtar olan kelime sistemdir. Sistem burada işleyen bütün toplumsal işlevleri ve normları kapsamaktadır. Sistemin gerekliliği işlevselciliğin en önemli konusudur. Bir diğer önemli konu da, nüfusun yeni gelen bireylerin üretime karşı gerekliliklerinin arttırılmasıdır.

İşlevselciler, insan biyolojisi gibi toplumun da bir kimyası olduğuna ve toplumun işlevlerini yerine getiren organlar olduğuna inanırlar. İşlevselciler aile, eğitim ve medya gibi faktörlerin toplumun bütün işlevlerini yaratan ve yönlendiren faktörler olduğunu düşünürler.

İşlevselciler ve İşlevselcilik Teorisyenleri

İşlevselcilik, Hebert Spencer kurulumunda başlamıştır. Dünyaca ünlü bir sosyolog olan Herbert Spencer, Sosyolojik çalışmalarını tamamiyle İşlevselcilik üzerinde kurarak hazırlamıştır.

Talcott Parsons ise bu çalışmaları alarak, günümüzde olan haline getirmeyi başaran kişidir. Bireysel eylemleri hem Durkheim hem de Max Weber’in çalışmalarının üzerinden güçlendirerek yerine getirmiştir.

İşlevselcilik ve Yapısalcılık Arasındaki Fark

Yapısalcılık, ilk olarak psikoloji ile ortaya çıkan bir teoridir. Hatta Psikoloji de yer alan ilk resmi teori olarak da yer almaktadır. Yapısalcılık kişinin genel olarak birey olarak analizini yaparken, işlevselcilik toplum içerisinde bireyin yerini ortaya çıkartmaya yönelik hareket eder. Yapısalcılık daha çok subjektif işlerken, işlevselcilik objektif işlemektedir.

Yapısal İşlevselcilik Nedir?

Yapısal işlevselcilik, toplum ve toplum yapısı önemini, işlevselciliğe göre daha da ön planda tutmaya çalışmaktadır. Amacı belli başlı sorulara yanıt vermek üzerinedir. En çok sorulan sistemsel soruları; Toplumun işleyiş biçimi nasıldır? Toplumun algoritmalarını etkileyen faktörler nelerdir? Toplum bir canlı organizma ile anılacaksa, hayati organlar hangileridir? Toplumsal değişim nasıl gerçekleşir?

Tags : işlevselciliğe örnekişlevselcilik kurucuişlevselcilik nedirişlevselcilik nedir kısacaişlevselcilik örnekişlevselcilik psikolojiişlevselcilik teorisyenleriişlevselcilik uluslararası ilişkilerişlevselcilik ve yapısalcılık arasındaki farkişlevselcilik william jamesişlevselcilik yaklaşımyapısal işlevselcilik nediryapısal işlevselcilik örnekyapısal işlevselcilik pdfyapısal işlevselcilik ve aileyapısal işlevselcilik ve çatışma kuramı
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.