close
Etnosentrizm nedir?

Etnik merkezcilik ya da etnosentrizm; bir klan, aşiret, boy, kültür ya da ırka mensup olan kişinin, başka kültürleri veya yapıları incelerken kendi kültürünü temel alarak incelemesi ya da kıyaslaması durumudur. Daha basit olarak; Bir kimsenin, kendi kültürünü temel alarak hareket etmesi ve diğer kültürler ile kıyaslaması olarak da açıklanabilir.

Etnosentrik kişiler, farklı sosyal grupları kendi ait oldukları etnik grup ya da kültüre göre özellikle dil, yaşam, gelenek ve görenekler, inanış şekline göre değerlendirirler. Ancak antropolojiye göre, hiç bir kültür temel alınarak diğer kültürler ile kıyaslanamaz. Her kültürün kendine göre güçlü ve zayıf yönleri vardır. Etnosentrizm’in en büyük eleştirisi de buradan gelmektedir. Ayrıca etnosentrizm’in radikal boyutlara ulaşması durumunda; Mezhep savaşları, ırk savaşları, terör, soykırım, yağmalama gibi bir çok şeyin yaşanması da söz konusudur.

Etnosentrizm, Faşizm ile bir çok ortak nokta barındırmaktadır. Üstün ırk kavramı ve kişinin kendi kültürünü üstünleştirme metaları, Etnosentrizm içerisinde de geçerlidir. 21. yüz yıl itibari ile dünya üzerinde Etnosentrizm ve Faşizm dalgaları tekrar canlanmaya başlamıştır. Bu durumu tetikleyen nedenler arasında göç dalgaları, radikal dini örgütler, ekonomik dengesizlik gösterilmektedir.

Ayrıca küreselleşme dünya üzerinde bir çok geleneğin ve kültürün sonunu getirmiştir. Yemek kültürümüz, giyinme kültürümüz, alışveriş kültürümüz; Kapitalleşen dünya ile birlikte tek bir çizgi üzerine evrilmiştir. Tabi bunun sebepleri arasında, kültürel normların bireyler üzerinde olan baskısından kurtulma çabası da yer alıyor.

Etnosentrizm Örnekleri

  • Türk kültürünü temel alarak Hindistan kültürü incelendiğinde; İnek eti yemek bizim dini bayramlarımız da dahil olmak üzere, kültürümüzün bir parçasını oluşturmaktadır. Fakat Hindistan da inek ve öküz gibi hayvanlar kutsal sayılmaktadır, onları yemek değil öldürmek bile büyük bir suçtur.
  • Amerika kültüründe kadınlar istedikleri kıyafetleri giyip, saçlarını açabilirken, İran kültüründe kadınların saçlarını açmaları ve istedikleri kıyafetleri giymeleri yaptırımı olan bir normdur.

Bu örnekleri arttırmak mümkündür, fakat yukarıda az önce de söylediğim gibi, her kültürün kendine göre güçlü ve zayıf tarafları vardır. Fakat bu onların kıyaslanmasını ya da güçlü yönlerinin alınmasına sebep gösterilemez.

Tags : etnosentrik bakış açısıetnosentrizm düşüncelerietnosentrizm ekşietnosentrizm faşizmetnosentrizm gelenekselciliketnosentrizm nediretnosentrizm örneketnosentrizm pdfetnosentrizm uluslararası işletmekültürel relativizmpolisentrizmsosyolojide etnosentrizm
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.