close
Bağımlı, Bağımsız Değişken Nedir

Bağımlı, Bağımsız değişken iki farklı anlama gelen ancak sürekli birbiri ile anılan bir bilim terimidir. Bağımlı değişken, değişikliği bize bağlı olan değişkenin anlamına gelirken, Bağımsız değişken ise, değiştirdiğimiz değişkenden doğan sonuçlar ile değişeni ifade eder.

Bağımsız Değişken Nedir?

Bağımsız değişken en basit anlamı ile, belirli bir deney ortamında değişikliğe maruz bırakılan bir durumu sembolize eder. Bu değişkenin durumu değiştirilerek etkilerini ve tepkimeleri ölçülmesi hedeflenir.

Bağımsız Değişken Örnekleri

Her gün alışveriş için on lira harcadıktan sonra, doyma oranınız ve bu alışverişin sonucunda olan tüketiminiz belli iken, bunu dokuz liraya indirdiğinizde olan sonuçları gözlemlemeye çalışmak.

Bağımlı Değişken Nedir?

Bağımlı değişken, az önce size bahsettiğim bağımsız değişkenin uğradığı değişimden sonra ki etkilerinden doğan sonuca verilen isimdir. Bağımlı değişken, bağımsız değişkenin durumuna göre değişecek ve gelişim ya da gerileme gösterebilecektir.

Bağımlı Değişken Örnekleri

Her gün alışverişte on lira harcarken, bunu değiştirip dokuz liraya indirdiğinizi farz edelim. Bu bağımsız değişken deneyi olacaktır. Ancak dokuz liralık alışverişinizin sonunda daha çok acıkıyorsanız ve mideniz daha az doluyorsa bu bağımlı değişkenin sonucudur.

Bağımlı ve Bağımsız Değişken Hangi Bilimlerde ve Disiplinlerde Kullanılır

Bağımlı ve bağımsız değişken başta mantık bilimleri olmak üzere, bütün bilimlerde kullanılmaktadır. Ampirik deneyler yapılırken sıklıkla, değişken durumları gözlemlenebilmektedir. Mantık, Matematik, Pozitivist bilimlerin tamamında yeri vardır.

Ayrıca sözel bilimler de bağımlı ve bağımsız değişken ilişkisini kullanmaktadır. Bağımlı bağımsız değişken örnekleri psikoloji‘de de sıklıkla verilmektedir.

Araştırma yöntemlerinde genelde istatistik bilimi ile eşgüdümlü çalışır. Böylece değişkenlerin etkilerini en kısa sürede tahlil etmek mümkün olmaktadır. Biraz daha geniş bir perspektiften baktığımızda, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi sayısal bilimlerin tamamı bundan faydalanmaktadır.

Bağımlı, Bağımsız Değişken Deneyleri

Bağımlı ve bağımsız değişken deneyleri yapmak için çok basit bir elektrik düzeneği hazırlamanız yeterli olacaktır. Belirli bir lambayı yakmak için iki hat girişi hazırlayabilirsiniz, eğer hatlardan biri bağlanmazsa bağımlı değişken olarak çalışması mümkün olmayacaktır. Bağlandıktan sonra da lambanın yanması sonucu da bağımlı değişken sonucu olarak gösterilecektir.

Tags : 9 sınıf fizik bağımlı bağımsız değişken örnekleribağımlı bağımsız değişken 8. sınıfbağımlı bağımsız değişken araştırma yöntemleribağımlı bağımsız değişken istatistikbağımlı bağımsız değişken matematikbağımlı bağımsız değişken örnekbağımlı bağımsız değişken örnekleri psikolojibağımlı bağımsız değişken sosyolojibağımlı bağımsız değişken sosyoloji örnekleribağımlı bağımsız değişken test sorularıbağımlı değişken neden mi sonuç mubağımlı değişken nedirbağımlı ve bağımsız değişkenbağımlı ve bağımsız değişken nedirbağımlı ve bağımsız değişken örnekleribağımsız değişken nedirsabit tutulan değişken nedir
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.