close
Aydınlanma Çağı

Aydınlanma çağı, 18. yüzyılda aydınlanma felsefesinin ortaya çıkması ve insanlar tarafından ifade edilmesini anlatan dönemdir. Avrupa başta olmak üzere, gerici ve normlara dönüşmüş düşünceleri, gündelik hayatın merkezinde olan dini otoriteyi, insanların özgürlüklerini elinden alan çeşitli siyasal ideolojilerin önüne geçerek; bilimsel bilgiyi temel alacak şekilde gelişimi kapsayan dönemi tanımlar.

Aydınlanma çağının başlangıcı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmasa bile Fransız devrimi ve Sanayi devrimi‘nin bunda etkisinin büyük olduğu düşünülmekte. Bu zaman zarfında kilise öğretileri ve kilisenin yıkılmaz emirleri yıkıldı yerlerine de bilimsel bilgiler hayatımıza girdi.

Aydınlanma Çağının Nedenleri

Aydınlanma hareketinin nedenlerine bakıldığında Avrupa temelli olan Rönesans ve Reform hareketleri başta yer almaktadır. Aydınlanma hareketinin ilk temsilcileri ise Rene Descartes ve Gottfried Wilhelm Leibniz’dir.

Aydınlanma Çağının gelişimi aslında iki sebep ile belirli bir raya oturtulmuş sonrasında ortaya çıkmıştır. Yukarıda da söz ettiğim gibi Rönesans ve Reform hareketleri bu noktada oldukça etkili olmuşlardır. Rönesans hareketi Antik Yunan Felsefesini ve öğretilerini gündelik hayata ve sanata tekrar uyarlayarak, insanların düşüncelerini hümanizme çevirmelerine yol açmıştır. Böylece insanlar hayatlarının değerlerini bilerek, insanların eşitliğine ve özgürlükçü düşüncenin temelleri başlamıştır. Rönesans döneminde olan teknolojik icatlar ve sanatsal gelişmeler de dönemi ayrıca daha da özel kılmıştır. Fakat yine de Aydınlanma Çağının gelişmesi için gerekli ivme kazandırılamamıştır.

Reform hareketi ise, Katolik Kilisesinin hiç bir şekilde kontrol edilmeden büyüyen gücü üzerine kurulmuştur. Kilisenin olağan dışı zenginleşmesi, yozlaşması, insanlara öğretiler sunarak onları kendi fikirleri üzerine köleleştirmesi, kendi çıkarları ile doğrudan uyuştuğu sürece Avrupa kıtasında olan krallıklar ile iyi geçinmesi gibi bir çok durum söz konusuydu. Fakat Cermen kökenli filozof Martin Luther, yaşananlara ve yaşatılanlara karşı sessiz kalmamıştır. On yıllık bir süre içerisinde çeşitli çalışmalar yaparak, Roma da bulunan Katolik Kilisesine ve Papa’ya karşı savaş başlattı. İnançlarının ismi halen daha günümüzde en büyük üç mezhep arasında sayılan Protestan Kilisesi olarak geçmektedir. Reform sonrası dinin ve dini öğretilerin gücü insanlar ve krallıklar üzerinde azaldı, her insanın inanç ve düşünce özgürlüğüne sahip olduğu kabul gördü. Gelişen dönem içerisinde Fransız Devrimi gerçekleşti.

Aydınlanma Çağı Sonuçları

Din ya da yaratılış merkezli olan insan yaşamının ve kurallarının yerine akıl ya da bilim merkezli sosyal düzenlemeler arayışı geldi. İnsanın düşüncelerinin önemi anlaşılmak ile birlikte, ideal olarak gösterilen bir aydınlık doğruları sistemi gelişmiştir. Bu sistem içerisinde bilimsel bilgilerin gelişmesi ve yükselen entelektüel bir yaşam şekli gelmiştir. Sürekli ilerlemek ya da düşünceleri geliştirmek temelli toplumsal öğretiler ortaya çıkmıştır.Amaçlanan, köleliğin, dini ya da düşünceden doğan suçların ve insan hak ve özgürlüklerinin tamamen yaygınlaşması olarak özetlenebilir.

Aydınlanma Çağı Düşünürleri

Aydınlanma çağı düşünürlerinin temelleri Antik Yunan dönemine kadar ilerlemektedir. Rönesans döneminde tekrar ortaya çıkartılan Antik Yunan düşünürleri, matbaa sayesinde bütün bir Avrupa’ya yayılarak ilerledi. Aydınlanma Çağı Felsefecileri ve Düşünürleri altta yer almaktadır.

 • John Locke
 • Montesquieu
 • Voltaire
 • Jean-Jacques Rousseau
 • Rene Descartes
 • Gottfried Wilhelm Leibniz
 • Johann Gottfried Herder
 • Immanuel Kant
 • Christian Wolff
 • Denis Diderot
 • Claude Adrien Helvétius
 • David Hume
Tags : Aydınlanma çağıaydınlanma çağı bilim adamlarıaydınlanma çağı düşünürleriaydınlanma çağı felsefecileriaydınlanma çağı nedenleriaydınlanma çağı nedenleri ve sonuçlarıaydınlanma çağı nediraydınlanma çağı özellikleriaydınlanma çağı pdfaydınlanma çağı sonuçlarıaydınlanma devri
akol

The author akol

3 Comments

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.