close
Asimilasyon Nedir?

Asimilasyon Nedir ve Asimilasyon Politikası

Asimilasyon aslında birden fazla anlamı aynı anda taşıyan bir kelimedir, yazımda size Kültürel Asimilasyonu açıklayacağım. Belirli bir fikri, düşünceyi, topluluğu; İkincil bir grubun, ana dilini ve kültürünü de dahil olmak sureti ile baskı ile yitirme süreci olarak nitelendirebiliriz. Asimilasyona maruz kalan kültürün, alt kültüre dönüştürülerek zaman içerisinde yok edilme süreci olarak da nitelendirebiliriz. Asimilasyon ile ilgili bir diğer tanım ise; İki ya da daha fazla sayıda olan grup, toplum ya da klanın içerilerinde yer alan kültürlerinden uzaklaşarak, birleşmesi ve tek kültüre dönüşmesi.

Asimilasyon Türleri

Asimilasyon uygulanması ya da yaşanması gibi durumlarda ve bilinçli veya bilinçsiz olarak kitlelere etki edebilir. Asimilasyonun türleri şunlardır:

A-Tek Yanlı – Çift Yanlı: Asimilasyon ile ilgili olabilecek bütün tanımların ilk olarak asimilasyonun tek yanlı olup olmadığı ile ilgili incelenmesi ile başlamaktadır.

B-Yapısal, Kültürel, Psikolojik ve Biyolojik: Asimilasyon belirgin bir yapı olarak dört farklı pozitivist bilimin de dikkatini çekmiştir. Çünkü mevcut yapı içerisinde varlığını her alanda devam ettirebilme gücüne sahiptir. Bu yüzden de her alanda etkisini hissettirmesi mümkündür. Yukarıda olan dört sebebin dışında ayrıca, sosyolojik olarak da incelenmesi gerektiğini de ekleyelim.

C-Pozitif ya da Negatif Ayrımcılığa Karşı Asimilasyon: Ülkeler sosyal problemleri çözmek ya da varlıklarını sürdürmek adına ülke içerisinde azınlıkları asimile etme ya da ülkelerine yeni gelecek göçmen veya mültecilerin adaptasyon süresini hızlandırmak için asimilasyon uygulanmasının yanlışlığı ile ilgili olan çalışmaların tümüdür. Melting pot diye nitelendirilen olgu aslında tam olarak budur.

Asimilasyona maruz kalan bir kızıldereli, takım elbise giymek zorunda kalıyor.

Melting Pot Nedir?

Amerika’da yaşayan farklı ırk, etnik ve kültürel grupların zaman içerisinde birleşmesi ve tek bir kültüre dönüşmesine verilen isim. Aslında yaşanan şeyin bir asimilasyon girişiminden doğrudan bir farkı yoktur.

Asimilasyon Politikası Nedir?

Asimilasyon politikası, devletin bilinçli bir şekilde azınlık grupları susturarak, kendi belirlediği kültürel yapının içine girmesini sağlamasıdır. Bu tür asimilasyonlar zoraki ya da kişinin arz ve talepleri ile gerçekleşebilir. Ancak kişi bu tür asimilasyonları kabul etmemek konusunda direnmesi durumunda, normlar ile karşılaşabilir.

Tags : asimilasyon biyolojiasimilasyon gelişim psikolojisiasimilasyon kültürasimilasyon kültürüasimilasyon nasıl uygulanırasimilasyon nasıl yapılırasimilasyon örnekleriasimilasyon politikasıasimilasyon politikası nasıl yapılırasimilasyon psikolojiasimilasyon sosyolojiasimilasyon tepkimesiasimilasyon uygulanan ülkelerasimilasyon yapan ırklarasimilasyon yapan ülkelerasimile olmakmelting pot nedir
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.